วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันขอเงินจากพระจันทร์ 2555 เดือนละครั้ง

ตอนเด็กๆ เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า
"จันทร์เอ๋ย จันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง ขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้า...."

แล้วเคยข้อสงสัยกันไหมว่า เราขอสิ่งเหล่านั้นจากพระจันทร์ได้จริงๆ หรือ?


ซึ่งเมื่อเราเติบโตมา หลายคนได้ทราบว่าสิ่งที่จะขอจากพระจันทร์ได้นั้นมีจริงๆ หากแต่เป็นพรจากความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล โดยในแต่ละปีนั้น จะมีฤกษ์ในการ "ขอเงินพระจันทร์" ในวันจันทร์ดับ
  
ทั้งนี้ ความเชื่อเรื่องการ "ขอพรจากฟ้าวันจันทร์ดับ" นั้น ไม่ได้หมายถึงวันเกิดจันทรคราสหรือสุริยคราส แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปีละหลายครั้ง โดย "วันจันทร์ดับ" ในที่นี้ ภาษานักโหราศาสตร์โบราณ เรียกว่า "วันอมาวสี" ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า "วันนิวมูน"  (New  Moon) เป็นวันที่ตำแหน่งองศาของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทับกันสนิท และเชื่อกันว่าวันนี้เหมาะแก่การขอพรจากฟ้า-ขอพรจากพระจันทร์ ซึ่งในอดีต คนโบราณนิยมขอพรเรื่องเงิน บางคนจึงเรียกว่า "วันขอเงินจากพระจันทร์" 
  
อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ระบุไว้ว่า วันอมาวสี ควรสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เพราะเป็นวันแรง และจะแรงมากที่สุด ถ้าเป็นอมาวสีที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ส่วนสุริยุปราคาวงแหวน สุริยุปราคาบางส่วน ก็มีอิทธิพลลดหลั่นกันลงมา อมาวสีในทางบุคลาธิษฐานเป็นวันที่ฟ้าเปิด คือ สวรรค์ มนุษย์ และบาดาล เปิดพร้อมกัน
  
วิธีขอเงินพระจันทร์ที่ถูกต้อง
 • ให้ขอภายในเวลาก่อนหรือหลังเกิดจุดจันทร์ดับ-อมาวสี 8-12 ชั่วโมง
 • เริ่มด้วยการจุดธูปเทียนบูชา ใช้ธูป 15 ดอก (ตามกำลังของดาวจันทร์) เทียน 2 เล่ม พร้อมเตรียมดอกไม้มงคล 2 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 9 หรือ 15 อย่าง ตามสะดวก
 • พนมมือเหนืออก หลับตาตั้งจิตใจให้แน่วแน่ว่าเราจะขอพรจากพระจันทร์ โดยกล่าวบทสวดชุมนุมเทวดา บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล 5 สวดมนต์บทที่รู้หรือใช้อยู่บ่อย ๆ เพื่อทำให้จิตสงบเป็นสมาธิ หากเจริญพระปริตรบท "อภยปริตร" ได้ก็ให้สวด 15 จบ ก็จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • จากนั้นให้แนะนำตัวเองต่อเทวดาพระจันทร์ และเทพยดาทั้งหลาย ว่า…
"ข้าพเจ้าชื่อ..... นามสกุล..... เพศ..... เกิดวันที่..... เดือน..... พ.ศ. ..... อายุ..... เชื้อชาติ..... สัญชาติ..... ศาสนา..... บิดาชื่อ..... นามสกุล..... มารดาชื่อ..... นามสกุล..... ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตรอก/ซอย..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... มีความจำเป็นจึงต้องทำพิธีขอพรจากพระจันทร์" 
 • จากนั้น นำกระเป๋าเงิน ที่เตรียมไว้ โดยนำเงินเท่าที่หามาได้มากที่สุดใส่กระเป๋าเงินที่ใช้ประจำ เก็บไว้ตลอดวัน นำมาวางไว้บนพานหรือภาชนะสมควร หน้าพระพุทธรูปหรือพระเครื่อง ทั้งนี้ ห้ามนำเงินไปใช้จ่าย ห้ามให้ใครยืม อย่าให้ใครมาทวงหนี้ เงินที่จำเป็นต้องใช้ให้แยกเตรียมไว้ต่างหาก
 • นำเงินดังกล่าวมาอธิษฐาน โดยสร้างจินตนาการในสิ่งที่ต้องการ แล้วกล่าวคำขอพรดังนี้ "ขอให้การดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่ฟ้ากำหนดให้ข้าพเจ้าเกิดมา"
 • กล่าวคำอธิษฐาน ขอในสิ่งที่ต้องการ ในสิ่งที่เป็นไปได้ ให้อยู่ในกรอบเหตุผล ไม่ขัดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ต้องตั้งความปรารถนาเพื่อตนเองเท่านั้น ขอแทนผู้อื่นไม่ได้ ควรขออย่างมาก 3-5 ข้อ ห้ามขอเกิน 8 ข้อ และต้องรักษาคำอธิษฐานเป็นความลับ ด้วยความเชื่อมั่นตั้งใจที่ดี
วันอมาวสี หรือ วันขอเงินพระจันทร์ ในปี 2555 มีทั้งหมด 12 ครั้ง
 • ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม เวลา 14.20 น.
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 05.19 น.
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม เวลา 21.29 น.
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 21 เมษายน เวลา 14.07 น.
 • ครั้งที่ 5 วันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 06.25 น.
 • ครั้งที่ 6 วันที่ 19 มิถุนายน เวลา 21.36 น.
 • ครั้งที่ 7 วันที่ 19 กรกฎาคม เวลา 10.53 น.
 • ครั้งที่ 8 วันที่ 17 สิงหาคม เวลา 22.24 น.
 • ครั้งที่ 9 วันที่ 16 กันยายน เวลา 08.58 น.
 • ครั้งที่ 10 วันที่ 15 ตุลาคม เวลา 18.47 น.
 • ครั้งที่ 11 วันที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 04.33 น.
 • ครั้งที่ 12 วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 15.02 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น