วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

ปิ้ง กับ ย่าง แตกต่างกันอย่างไร ?

ปิ้ง มีความหมายว่า
๑ ก. ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ มักใช้แก่ของแห้ง โดยปรกติใช้เวลาน้อยกว่าย่าง
เช่น ปิ้งข้าวเกรียบ ปิ้งเนื้อเค็ม ปิ้งปลาแห้ง
๒ ว. ที่ทำให้สุกด้วยวิธีเช่นนั้น เช่น ข้าวเหนียวปิ้ง กล้วยปิ้ง หมูปิ้ง
.
ย่าง ๑ มีความหมายว่า
๑ ก. ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ เพื่อให้สุกระอุทั่วกัน หรือให้แห้ง มักใช้แก่ของสด โดยปรกติใช้เวลานานกว่าปิ้ง เช่น ย่างไก่ ย่างหมู.
๒ ว. ที่ทำให้สุกด้วยวิธีเช่นนั้น เช่น ไก่ย่าง หมูย่าง
.
ย่าง ๒ มีความหมายว่า
๑ ก. ยกเท้าก้าวไป, เดิน, ย่างตีน หรือ ย่างเท้า ก็ว่า
๒ ก. เคลื่อนเข้าสู่ เช่น ย่างเข้าหน้าหนาว อายุย่าง ๒๐ ปี

แหล่งที่มา   Facebook : คําไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น