วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

ทำไมดาวเคราะห์บางดวงเป็นหิน บางดวงเป็นก๊าซ ...


คำตอบคือ
ดาวเคราะห์ชั้นใน 4 ดวงแรก ได้แก่
  1. ดาวพุธ (Mercury)
  2. ดาวศุกร์ (Venus)
  3. โลก (Earth) และ
  4. ดาวอังคาร (Mars) 
เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าอีกกลุ่ม และเป็นดาวเคราะห์ที่เย็นตัวแล้วมากกว่า ทำให้มีผิวนอกเป็นของแข็ง เหมือนผิวโลกของเรา

ส่วนดาวเคราะห์ชั้นนอก มีทั้งสิ้น 4 ดวงด้วยกัน นั่นคือ
  1. ดาวพฤหัส (Jupiter)
  2. ดาวเสาร์ (Saturn)
  3. ดาวยูเรนัส (Uranus) และ
  4. ดาวเนปจูน (Neptune) 
ดาวเคราะห์ทั้งสี่นี้อยู่ไกลดวงอาทิตย์มากกว่าอีกกลุ่ม และเป็นดาวเคราะห์ที่เพิ่งเย็นตัว ทำให้มีผิวนอกปกคลุมด้วยก๊าซ

แหล่งที่มา    Facebook : Thailand Microsoft in Education  13 ธันวาคม 2016 เวลา 19:00 น. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น