วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ท่ากายบริหารสำหรับการบริหารสมอง

การบริหารสมอง หมายถึง การบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกลุ่มเส้นประสาท Corpus Callosum ซึ่งเชื่อมสมอง 2 ซีกเข้าด้วยกันให้ประสานกัน แข็งแรงและทำงานคล่องแคล่วอันจะทำให้การถ่ายโยงข้อมูลและการเรียนรู้ของสมอง 2 ซีกเป็นไปอย่างสมดุลเกิดประสิทธิภาพและยังช่วยให้เกิดความผ่อนคลายความตึง เครียด ทำให้สภาพจิต ใจ เกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ เกิดความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีอารมณ์ขันเพราะคลื่นสมอง ( Brain Wave) จะลดความเร็วลงคลื่นเบต้า ( Beta) เป็น อัลฟา ( Alpha) ซึ่งเป็นสภาวะที่สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ใช้มือซ้ายวางบริเวณที่ใต้กระดูกคอและซี่โครงของกระดูกอก หรือที่เรียกว่าไหปลาร้าจะมีหลุมตื้นๆ บนผิวหนัง ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ คลำหาร่องหลุ่มตื้นๆ 2 ช่องนี้ซึ่งห่างกันประมาณ 1 นิ้วหรือมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับขนาดร่างกายของแต่ะละคนที่มีขนาดไม่เท่ากัน ให้นวดบริเวณนี้ประมาณ 30 วินาที และให้เอามือขวาวางไปที่ตำแหน่งสะดือ ในขณะที่นวดปุ่มสมองก็ให้กวาดตามองจากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้ายและจากพื้นขึ้นเพดาน
  
ประโยชน์
 • ใช้มือซ้ายวางบริเวณที่ใต้อกระตุ้นระบบประสาทและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองให้ดีขึ้น
 • ช่วยสร้างให้ระบบการสือสารระหว่างสมอง 2 ซีกที่เกี่ยวกับการพูด การอ่าน การเขียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปุ่มขมับ
ใช้นิ้วทั้งสองข้างนวดขมับเบาๆ วนเป็นวงกลม ประมาณ 30 วินาที ถึง 1 นาที
พร้อมทั้งกวาดตามองจากซ้ายไปขวา และจากพื้นมองขึ้นไปที่เพดาน
  ประโยชน์
เพื่อกระตุ้นระบบประสาทและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนการมองเห็นให้ทำงานดีขึ้น และทำให้การทำงานของสมองทั้ง 2 ซึก ทำงานสมดุลกันปุ่มใบหู
ให้นิ่วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จับที่ส่วนบนสุดด้านนอกของใบหูทั้ง 2 ข้าง นวดตามริมขอบนอกของใบหูทั้ง 2 ข้างพร้อมๆกันให้นวดไล่ลงมาจนถึงติ่งหูเบาๆ ทำซ้ำหลายๆครั้ง ควรทำท่านี้ก่อนอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความจำและมีสมาธิมากขึ้น

ประโยชน์
เพื่อกระตุ้นเส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงสมองส่วนการได้ยินและความจำระยะสั้นให้ดีขึ้น และสามารถเพิ่มการรับฟังที่เป็นจังหวะได้ดีขึ้น


การเคลื่อนไหวสลับข้าง ( Cross Crawl)

มีทั้งหมด 5 ท่าดังต่อไปนี้

ท่าที่ 1 นับ 1-10

ประโยชน์

เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อมือให้ประสานกัน เพื่อไม่ให้เกิดอาการนิ้วล็อค
เพื่อกระตุ้นสมองที่มีการสั่งการให้เกิดความสมดุลทั้งซ้าย-ขวา
เพื่อกระตุ้นความจำ


ท่าที่ 2 จีบ L 
ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาให้มือขวาทำท่าจีบ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือประกบกับนิ้วชี้ส่วนนิ้วอื่นๆให้เหยียดออกไป


มือซ้ายให้ทำเป็นรูปตัวแอล (L) โดยให้กางนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ออกไป ส่วนนิ้วที่เหลือให้กำเอาไว้
เปลี่ยนเป็นจีบด้วยมือซ้ายบ้างทำเช่นเดียวกับข้อที่ 1 ส่วนมือขวาก็ทำเป็นรูปตัวเเอล ( L) เช่นเดียวกับข้อ 2
ให้ทำสลับกันไปมา 10 ครั้ง
ประโยชน์

 • เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อมือให้ประสานกัน เพื่อไม่ให้เกิดอาการนิ้วล็อค
 • เพื่อกระตุ้นสมองเกี่ยวกับการสั่งการให้สมดุลย์ให้มีการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว
 • เพื่อกระตุ้นการทำงานความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา


ท่าที่ 3 โป้ง-ก้อย 
ประโยชน์
เพื่อกระตุ้นการสั่งการของสมองให้สมดุลทั้งซีกซ้ายและซีกขวา
เพื่อกระตุ้นสมองส่วนการคิดคำนวณกะระยะ
เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหัวไหล่เกิดการติดยึด
  ท่าที 4 แตะจมูก-แตะหู
  มือขวาไปแตะที่หูซ้าย ส่วนมือซ้ายให้ไปแตะที่จมูก (ลักษณะมือไขวักัน)

  เปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายแตะที่หูขวา ส่วนมือขวาไปแตะที่จมูก ( ลักษณะมือไขวักัน)
   ประโยชน์
  ช่วยให้มองเห็นภาพด้านซ้ายและขวาดีขึ้น


  ท่าที่ 5 แตะหู
  มือขวาอ้อมไปที่หูซ้าย ส่วนมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวา

  เปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวาส่วนมือขวาอ้อมไปจับหูซ้าย
   ประโยชน์

   • เพื่อกระตุ้นการสั่งการของสมองให้สมดุลทั้งซีกซ้ายและซีกขวา
   • เพื่อกระตุ้นสมองส่วนการคิดคำนวณกะระยะ  
   • เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหัวไหล่เกิดการติดยึด

   การผ่อนคลาย

   ยื่นใช้มือทั้ง 2 ข้างประกบกันในลักษณะพนมมือเป็นรูปดอกบัวตูม โดยให้นิ้วทุกนิ้วสัมผัสกันเบาๆพร้อมกับหาย ใจ เข้า-ออก ทำท่านี้ประมาณ 5-10 นาที

   ประโยชน์
   ทำให้เกิดสมาธิเป็นการเจริญสติ

   แหล่งข้อมูลจาก :  จากอีเมล์ ซึ่งในอีเมล์ได้ระบุแหล่งที่มา ผู้แต่ง: อ. สุพัชรา ซิ้มเจริญ