วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

หอไตรวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

ภาพเขียนของพระอาจารย์นาคในหอไตร วัดระฆัง
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร หรือวัดหลวงพ่อโต แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย นอกจากมีความสำคัญเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว ภายในยังมี "หอไตร" โบราณหาดูยาก มีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์รอให้ผู้มาเยือนได้ชมกัน

ตามประวัติหอไตรแห่งนี้ หรืออีกชื่อเรียกว่า "ตำหนักจันทน์" ก่อสร้างปลูกเรือนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณวัตถุสำคัญของชาติเมื่อ พ.ศ. 2492

หอไตร วัดระฆัง
ตัวอาคารมีลักษณะเป็นเรือนไทยโบราณที่มีตำหนัก 3 หลังแฝดติดกัน ชายคามีกระจังรูปเทพพนมเรียงราย ชายคามีกระจังรูปเทพพนมเรียงรายเป็นระยะ บานประตูหอกลางแกะสลักลายนกวายุภักษ์ ประกอบด้วยลายกนกเครือเถา ขณะที่ตู้พระไตรปิฏำเขียนเป็นลายรดน้ำปิดทองฝีมือละเอียดงดงามจำนวน 2 ตู้

นอกจากนี้ ภายในยังมีรูปจิตรกรรมไทยที่งดงามหาดูยาก โดยเฉพาะภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ์ ที่รังสรรค์โดยพระอาจารย์นาค จิตรกรชั้นเอกในสมัยรัชกาลที่ 1

เชิญชวนมาสัมผัสความงดงามของหอไตรวัดระฆังฯ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น

แหล่งที่มา    นสพ. M2F วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 56 (361)

ธนบัตร 20 บาท แบบใหม่ ใช้ 1 เม.ย. 56


ธนบัตรไทย เอกลักษณ์ของชาติไทย...

ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แบบใหม่ เป็นหนึ่งในชุดธนบัตรแบบ 16 ซึ่งจะเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ และโดยเหตุที่พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตบางพระองค์ไม่มีตราสัญลักษณ์ของราชวงศ์ จึงมิได้เชิญตราสัญลักษณ์มาพิมพ์บนด้านหน้าธนบัตร ดังนั้น ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แบบ 16 จึงไม่มีการแสดงตรามหาจักรีดังเช่น ธนบัตรอื่นๆ

ส่วนการเชิญตรามหาจักรีมาพิมพ์บนด้านหน้าธนบัตรเป็นครั้งแรก เกิดขึ้นในธนบัตรแบบ 13 ตามแนวความคิดในการออกแบบเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยที่ธนบัตรแบบ 12 ไม่มีการเชิญตรามหาจักรีมาเป็นภาพประกอบแต่อย่างใด (นำออกใช้ช่วง พ.ศ. 2521 – 2524)

ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แบบใหม่ (แบบ 16) มีขนาด และสีเช่นเดียวกับแบบที่ใช้ในปัจจุบัน (แบบ 15) โดยมีขนาด กว้าง 72 มิลลิเมตร ยาว 138 มิลลิเมตร และสีโดยรวมเป็นสีเขียว ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่สาคัญ ประกอบด้วย 
 1. ลายน้ำ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และลายน้า ตัวเลขไทย “๒๐” ที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อส่องดูกับแสงสว่าง
 2. แถบสีเขียวที่ ฝังไว้ในเนื้อกระดาษธนบัตรตามแนวยืน ปรากฏให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลังธนบัตร สามารถเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงแดงเมื่อเปลี่ยนมุมมอง
 3. ภาพซ้อนทับ ตัวเลข 20 พิมพ์แยกไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อยกธนบัตรส่องดูกับแสงสว่าง จะเห็นเป็นตัวเลข 20 ที่สมบูรณ์
 4. ลายพิมพ์นูน ที่ตัวอักษรและตัวเลขแจ้งราคา เมื่อใช้ปลายนิ้วลูบสัมผัสจะรู้สึกสะดุด นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์สำหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตา เป็นรูปดอกไม้สีเขียวเข้มในแนวตั้ง 2 ดอก มาจากตัวเลข “2” ในอักษรเบรลล์
ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แบบใหม่นี้ สามารถแลกได้ที่สาขาธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ทั่วประเทศ สาหรับธนบัตรแบบที่ใช้ในปัจจุบันรวมทั้งแบบที่ใช้ก่อนหน้านี้ ยังคงชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
 

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

ตลาดกลางคืนถนนสีลม

ถ.สีลม ช่วงกลางวัน นอกจากเป็นย่านการค้า ย่านสำนักงานที่คึกคักและสำคัญของกรุงเทพฯ แล้ว  ยามค่ำคืนก็มีความคึกคักไม่แพ้กัน

เพราะสองฟากฝั่งตลอดแนวถนน มีการตั้งร้านขายของนานาชนิด เช่น ของที่ระลึก เสื้อผ้าหลากหลายชนิดหลากสไตล์ให้เลือก  ตั้งแต่ชุดทำงานไปจนถึงเสื้อผ้าวัยรุ่นมาเลือกซื้อกันได้ ตั้งแต่ประมาณ 2 ทุ่ม ถึงประมาณตี 2

หากเดินช็อปอย่างหนำใจแล้ว แนะนำให้เดินก้าวย่างมาอีกหน่อยตรงมาที่ ซ.พัฒนพงษ์ ซึ่งเป็นซอยย่อยแยกออกมาจาก ถ.สีลมอีกทีหนึ่ง เป็นที่รู้จักกันดีของชาวต่างชาติ

เดิมเป็นสวนกล้วยรกร้าง และครอบครองโดยกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาตระกูลพัฒน์พงศ์พานิชซื้อที่ดินบริเวณนี้ เมื่อ พ.ศ. 2489 เพื่อมาสร้างอาคารพาณิชย์ และติดถนนตั้งชื่อว่า ซ.พัฒนพงศ์ 1

ถัดมา พ.ศ. 2511 เริ่มมีไนต์คลับและสถานบันเทิงเปิดเพื่อรองรับทหารอเมริกันที่มารบในสงครามเวียดนาม และมีชื่อเสียงอย่างมากในช่วง พ.ศ. 2515 - 2535 และปัจจุบันนี้ ยังคงไว้ซึ่งสถานบันเทิงหลากหลายประเภท เพื่อไว้บริการนักท่องราตรีโดยเฉพาะ

แหล่งที่มา    นสพ. M2F วันพุธที่ 27 มี.ค. 56 (360)

แว่นฟรี ถึง 20พ.ค. 56 นี้


นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักอนามัย ได้เปิดให้ประชาชนที่มีปัญหาทางสายตา และประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์แว่นสายตาฟรี ขอให้นำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ ไปลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครทั้ง 68 แห่ง โดยเปิดรับลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 20 พ.ค. 56 นี้
   
ในส่วนการเปิดรับลงทะเบียนที่ศูนย์สาธารณสุขฯ จะเป็นกลุ่มของประชาชนทั่วไป ที่ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี คาดว่าจะสามารถจัดส่งแว่นสายตาให้ประชาชนได้ภายในปลายปีนี้

แหล่งที่มา   เว็บไซต์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 08:39 น.

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

วัดแขกสีลม

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขกสีลม เป็นเทวสถานฮินดูที่ตั้งอยู่บน ถ.สีลม เขตบางรัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ถวายการบูชาเทพสตรีอย่างพระศรีมหาอุมาเทวี

มีหลักฐานปรากฎมาตั้งแต่สมัย ร.5 ราว พ.ศ. 2453 - 2454 โดยคณะผู้ศรัทธาชาวอินเดียทางตอนใต้ซึ่่งเป็นเผ่าภารตฑราวิฑนาดู (ทมิฬ) ที่เดินทางเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย

ลักษณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเป็นแบบอินเดียที่ผสมผสานกัน ระหว่างสมัยโจฬะ และปาละ ภายในมีเทวรูปองค์เทพที่สำคัญคือ พระศรีมหาอุมาเทวี และมีเทวรูปศิลาสลักพระพิฆเนศองค์หนึ่ง

ซึ่งคตินิยมของพราหมณ์ฮินดูตอนใต้ ถือว่าทรงเป็นเทพที่รักษา พรหมจารรย์ตลอดกาล รวมทั้งเป็นเทพแห่งความสำเร็จ

พระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า เจ้าแม่พระอุมา  เป็นพระมเหสีของพระศิวะ ได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ทำลาย และเมื่อยามที่พระองค์ทรงเสวยร่างเป็นเจ้าแม่อุมา จะเป็นเจ้าแห่งความเมตตากรุณาและงามสง่า

ดังนั้น  ผู้มีจิตศรัทธาจึงนิยมไปกราบไหว้บูชาและขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความรักและการขอบุตร

แหล่งที่มา    นสพ. M2F วันอังคารที่ 26 มี.ค. 56 (359)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

ราชานุสาวรีย์ ร.8 ณ ทุ่งบางเขน

ใกล้กับวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน บริเวณอาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญา ตรงหัวมุมถนนฝั่ง ม.ราชภัฎพระนคร ด้านหน้าจะมีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (ร.8) ซึ่ง ม.ราชภัฎพระนครสร้างเป็นอนุสรณ์เทิดพระเกียรติในวโรกาส ที่ทรงเสด็จฯ หว่านข้าว ณ ทุ่งบางเขน เมื่อ พ.ศ. 2489

ข้อมูลจากนายกฤชญาณ  เรืองนุ่ม ไวยาวัจกรวัดพระศรีมหาธาตุ บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง เพราะเป็นสถานที่ซึ่ง ร.8 และในหลวงเสด็จฯ มาทอดพระเนตรการทำนา และทรงหว่านข้าวบริเวณดังกล่าวด้วย นอกจากมีหลักฐานภาพถ่ายยืนยันแล้ว ผู้เฒ่าผู้แก่แถวนั้นก็เคยไปร่วมพิธีเช่นกัน

นับเป็นพระาชกรณียกิจครั้งสุดท้ายก่อนที่ ร.8 จะสวรรคต โดยมีหมายกำหนดการระบุอย่างชัดเจนว่า พระองค์เสด็จฯ ถึงวัด ในเวลา 09.00 น. ทรงนมัยการพระพุทธสิหิงค์ภายในพระอุโบสถ  จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงทำนา สีข้าว และซ้อมข้าว พร้อมทรงหว่านข้าวลงบนพื้นนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน ส่วนแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ได้นำภาพถ่ายนั้นมาเป็นต้นแบบก่อสร้าง โดยได้ขออนุญาตสำนักพระราชวังมีพิธีวางศิลาฤกษ์แล้วเสด็จไปเมื่อ ธ.ค. 2554 ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม ผู้สนใจเข้ากราบสักการะได้ทุกวัน

แหล่งที่มา    นสพ. M2F วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 56 (358)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

สถานีรถไฟบางกอกน้อย

สถานีรถไฟธนบุรี เรียกอีกชื่อว่า สถานีรถไฟบางกอกน้อย สร้างขึ้นในสมัย ร.5 เมื่อ พ.ศ. 2443 ในสมัยนั้นนับเป็นสถานีรถไฟสายที่สำคัญอันเป็นเส้นทางสู่ภาคใต้และภาคตะวันตกของประเทศ

ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้ใช้สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นฐานที่มั่น สำหรับขนส่งยุทธปัจจัยไป จ.กาญจนบุรี และเป็นแหล่งบัญชาการสงครามในภูมิภาคนี้เพื่อโจมตีพม่า มาเลเซีย และสิงคโปร์ และจุดนี้เองทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรทำการทิ้งระเบิดจนอาคารต่างๆ ถูกทำลายหมดสิ้น

มาถึงในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้ปรับปรุงสถานีขึ้นใหม่ โดยสร้างเป็นอาคารอิฐสีแดง มีหอนาฬิกาซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่มีความสวยงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง และตั้งชื่อสถานีนี้ใหม่ว่า สถานีธนบุรี

ปัจจุบันสถานีรถไฟธนบุรีแห่งนี้ มีขบวนรถให้บริการวันละ 14 ขบวน ซึ่งไปได้ทั้ง จ.กาญจนบุรี  จ.ประจวบคีรีธ์   จ.นครปฐม เป็นต้น

หากใครอยากเที่ยวน้ำตกเที่ยวน้ำตก ชมทะเล ขอเปลี่ยนบรรยากาศแบกเป้มานั่งรถไฟแบบชิลชิล ถึงก็ช่าง ไม่ถึงก็ช่าง ช่วงวันหยุดยาวมาขึ้นรถไฟได้ที่สถานีแห่งนี้

แหล่งที่มา    นสพ. M2F วันศุกร์ที่ 22 มี.ค. 56 (357)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2555

ข่าวดี!! สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2555

วันสุดท้ายสำหรับการยื่นแบบฯกระดาษ ►►►►► 1 เมษายน 2556
วันสุดท้ายสำหรับการยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ต ►► 9 เมษายน 2556

ฟรี!!! eBook "สอนยื่นแบบฯผ่านเน็ต" ►►► http://bit.ly/ZHiJhQ

เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทีไร  มักจะได้ยินคำถามต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการยื่นแบบแสดงรายการอยู่เสมอๆ จนบางครั้งคิดว่า แหม่ น่าจะมีใครสักคนทำ "คู่มือ" แนะนำเรื่องราวดีๆ แบบนี้ขึ้นมาสักเล่ม ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่รู้วิธีการคำนวณภาษี และยังสับสนมึนงงกับการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต จงอย่าลังเลใจที่จะดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ :)

พร้อมกับติดตามความรู้เกี่ยวกับบัญชี ภาษี การเงิน การลงทุน ได้ฟรีๆที่... Facebook.com/TaxBugnoms

แหล่งที่มา   Facebook : Financial Pages List by TIFhttps://www.facebook.com/lists/4864990309542

ศาลศีรษะปลาวาฬ

ศาลศีรษะปลาวาฬ
ภายในพระราชวังเดิม (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพเรือ) มีโบราณสถานสำคัญมากมาย อาทิ ท้องพระโรงกรุงธนบุรี  ตำหนักเก๋งคู่  ตำหนักสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และศาลศีรษะปลาวาฬ

แต่มีอีกอย่างที่แนะนำให้รู้ นั่นคือ  ศาลศีรษะปลาวาฬ เดิมทีพื้นที่บริเวณนี้เป็นฐานอาคารเก่าตั้งอยู่ระหว่างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและตำหนักเก๋งคู่หลังเล็ก สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ก่อนสมัย ร.5)

รูปแบบสถาปัตยกรรมของคารหลังเดิมตามที่ปรากฎในหลักฐานเอกสารเป็นอาคารโถงแบบจีน ส่วนกระดูกศีรษะปลาวาฬที่จัดแสดงได้พบอยู่ใต้ถันศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

แหล่งที่มา    นสพ. M2F วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 56 (356)

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

หนี้ยุโรป 18 มี.ค. 56


เรื่องหนี้ยุโรปกลับมาเป็นข่าวพาดหัวสื่อกันพร้อมหน้า จึงขอถือโอกาสนี้อัพเดทตัวเลข "(Public) Debt to GDP" ของหลายๆ ประเทศทั่วโลกกันสักหน่อย ตัวที่ทำ Bold ไว้ คือประเทศชื่อดังในโลก + ประเทศเพื่อนบ้านของเรา

ปล. Cyprus ที่กำลังดังตอนนี้ ไม่อยู่ในตาราง เพราะดันมี GDP แค่ $25 พันล้าน โดยมี Debt to GDP = 71.1%  รัฐบาลไซปรัสจะเก็บภาษีเงินฝากในธนาคาร 9.9% สำหรับผู้มีเงินฝากในบัญชีเกิน 1 แสนยูโร ส่วนผู้ที่เงินฝากในบัญชีน้อยกว่า จะต้องเสียภาษี 6.75% ทำให้ประชาชนแห่ถอนเงิน

ที่มา www.tradingeconomics.com

แหล่งที่มา   เว็บไซต์ Facebook : Thailand Investment Forum

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

พอคิดจะเก็บเงิน.....


 วัยเรียน... “ยังเด็กเกินไป เอาไว้โตก่อนค่อยเก็บ”
 วัยเริ่มทำงาน... “เพิ่งมีเงินเป็นของตัวเอง ขอใช้ให้สนุกก่อน”
 วัยทำงาน... “โอ๊ย! เก็บไม่ได้หรอก ค่าใช้จ่ายเยอะแยะ รถก็ยังผ่อนไม่หมด”
 วัยสร้างครอบครัว... “ไหนจะต้องผ่อนบ้าน ไหนจะค่าเทอมลูก”
 พอถึงวัยเกษียญ... ไม่เหลือเงินเก็บ

บางคนอาจเรียกเหตุผลทั้งหลายเหล่านี้ว่า "เข้าข้างตัวเอง"  แต่ขอใช้คำว่า "ทำร้ายตัวเอง"

จะเริ่มต้นที่ช่วงอายุไหน มันก็ไม่มีคำว่าสายหรอก แน่นอน มันอาจยากขึ้น เมื่อเวลาเหลือน้อยลง แต่มันก็ยังมีทางไม่ใช่เรอะ คำว่า "ยาก" กับคำว่า "เป็นไปได้" มันต่างกันนะ

และถ้าคุณยังอ้างว่า มันสายไปแล้ว นั้นก็เป็นอีกเหตุผลที่ขอใช้คำว่า "ทำร้ายตัวเอง" อีกเช่นกัน

แหล่งที่มา   เว็บไซต์ Facebook : Sinthorn

มิวเซียมพระ 80 ปาง

พระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธ
ถ้ามีโอกาสมาเยือนวัดกระทุ่มเสือปลา ตรง ซ.อ่อนนุช เขตประเวศ แนะนำให้มาพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป 80 ปาง พระพุทธรูปทองเหลือง 80 องค์ ที่ตั้งอยู่ชั้นบนของศาลาการเปรียญ ด้านหน้าจะเห็นทิวแถวระฆังโบราณแขวนเรียงรายอยู่

พระพุทธรูป 80 ปางที่ว่านั้นให้ไล่เรียงทีเดียวคงไม่หมด  แต่จะขอแนะนำบางปางที่ไม่ค่อยจะเห็นที่วัดอื่น เริ่มด้วยปางพยาบาลภิกษุอาพาธ เป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้ากำลังประคองภิกษุที่ป่วยด้วยโรคท้องเสียอย่างรุนแรงและไม่มีผู้ดูแล  พระองค์จึงทรงดูแลภิกษุรูปนี้เอง  และมีรับสั่งให้ภิกษุช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเฉพาะในยามเจ็บไข้

ชมพระพุทธ 80 ปางได้
ที่วัดกระทุ่มเสือปลา
พระพุทธรูปปางนาคปรก ประทับนั่งขัดสมาธิบนพุทธบังลังก์ที่เป็นพญานาคแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเศียร ความเป็นมามีอยู่ว่า ครั้งพระพุทธองค์ติดฝนอยู่ตลอด 7 วัน พญานาคมุจลินท์ขึ้นมาจากบาดาลขดกายเป็นบังลังก์และแผ่พังพานกั้นคล้ายเศวตฉัตร เพื่อปกป้องพระองค์มิให้ต้องลมฝนและสัตว์ร้าย

พระพุทธรูปองค์อื่นๆ ก็เช่นกัน จะมีคำอธิบายเขียนไว้ตรงฐาน ที่นี่จะทำให้รู้จักบางปางที่เคยเห็นอยู่บ่อยๆ แต่ไม่เคยทราบที่มาก่อน เช่น ปางยืน นั่ง นอน บางปางไม่ปรากฎให้เห็นตามวัดวาอารามทั่วไป เช่น ปางโปรดพญาชมพลูบดี ปางทรงรับผลมะม่วง ปางโปรดปกพรหม ปางป่าเลไลย์

มาที่เดียวได้ทราบเรื่องน่ารู้ทางพระพุทธศาสนาครบเครื่อง เปิดให้ชมทุกวัน

แหล่งที่มา    นสพ. M2F วันจันทร์ที่ 18 มี.ค. 56 (353)

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

สกายวอล์กสะพานช่องนนทรี

หากใครมีโอกาสเดินทางผ่าน  สกายวอล์ก ตรงจุดตัด ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ตัด ถ.สาทร เขตสีลม หรือที่ใครหลายคนนิยมเรียกกันว่า "สะพานช่องนนทรี" จะสะดุดตากับโครงเหล็กโค้งคล้ายกับสะพานแขวนที่นับเป็นสกายวอล์กที่สวยที่สุดในเมืองไทยเลยทีเดียว

สกายวอล์กแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเดินลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างสะานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี และรถ BRT สถานีสาทร  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่สัญจรข้ามแยกโดยทางเท้า

นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ที่ใครต่อใครเมื่อเดินผ่านจำต้องหยิบกล้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก็บไว้เสมอ และเป็นสถานที่ที่เปิดกว้างสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะการชมวิว แต่ไม่อนุญาตให้มีการค้าขายสินค้าตลอดทางเดิน เพื่อคงไว้ซึ่งสกายวอล์กที่สวยที่สุดในกรุงเทพฯ

แหล่งที่มา    นสพ. M2F วันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 56 (352)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

พระนารายณ์ทรงสุบรรณ

บริเวณสี่แยกราชประสงค์ นอกจากมี ท้าวมหาพรหม ที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาสักการะบูชาอย่างไม่ขาดสายแล้ว  บริเวณใกล้ๆ กับตรงด้านหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลยังมีเทพในศาสนาพรหมณ์ที่สำคัญไม่แพ้กันอีกองค์หนึ่งนั่นคือ "พระนารายณ์ทรงสุบรรณ"

การที่พระนารายณ์ทรงครุฑนั้น ตามตำนานเล่าว่า เพราะมารดาครุฑแพ้พนันทางเดียวที่จะไถ่โทษได้ คือ ต้องไปเอาน้ำอมฤตจากเทวดามา  พญาครุฑจึงไปขโมยน้ำอมฤตจากเทวดามา  แต่เนื่องจากน้ำอมฤตกินได้เฉพาะเทวดาเท่านั้น  พระนารายณ์จึงมาขัดขวางแต่ก็ไม่สามารถปราบได้  จนกลายมาเป็นพันธมิตรกัน

ให้สัญญาต่อกันว่า พระนารายณ์อยู่ที่ไหน พญาครุฑจะคอยเป็นพาหนะที่นั่นเช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ที่เปรียบดั่งสมมติเทพ เมื่อเสด็จไปที่ไหนจะมีธงพญาครุฑนำหน้าเสมอ

ขณะที่ความเชืืื่อของชาวฮินดูเชื่อกันว่า ใครบูชาท่านแล้วจะได้รับความคุ้มครองและมีโชคลาภ แต่จะต้องเป็นคนมีสัจจะ รักษาศีล รวมทั้งเจริญภาวนาเป็นที่ตั้ง

แหล่งที่มา    นสพ. M2F วันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 56 (351)

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

"ไทย" เมืองนวัตกรรม


จัดอันดับเมืองนวัตกรรมเอเชีย สิงคโปร์ ที่ 1 กรุงเทพฯ รั้งที่ 12 จากทั้งหมด 16 เมือง

บริษัท โซลิแดนซ์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดชื่อดังในเอเชีย เผยผลการจัดอันดับเมืองที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมมากที่สุดในเอเชีย 16 เมือง ผลปรากฏว่า สิงคโปร์ครองอันดับ 1 ได้คะแนนทั้งหมด 0.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1 ส่วนกรุงเทพฯ รั้งอันดับ 12 ที่ 0.34 คะแนน

การจัดอันดับครั้งนี้ ซึ่งครอบคลุม 6 ปัจจัย ได้แก่ ทักษะคน การสร้างความรู้ เทคโนโลยี สังคม รัฐบาล ตลอดจนการเชื่อมโยงกับโลก มีขึ้นเพื่อเสาะหาเมืองที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดงานและแรงงานใหม่ๆ มากที่สุด

ด้านนครซิดนีย์ของออสเตรเลียรั้งอันดับ 2 ตามด้วยเมลเบิร์น ฮ่องกง โอ๊กแลนด์ และโตเกียว ในอันดับ 5

สำหรับกรุงเทพฯ นั้นได้รับคะแนนเต็มในหมวดสังคม ซึ่งหมายความว่าเป็นเมืองที่สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสูง รวมทั้งการสร้างพื้นที่ให้คนแสดงพลังสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ 

“แม้กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทว่าไม่เคยปิดกั้นวัฒนธรรมต่างชาติเลย โดยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการอันรวดเร็วของกรุงเทพฯ นั้นส่งผลให้เมืองหลวงของไทยกำลังมุ่งสู่การเป็นเมืองสำคัญของโลก”โซลิแดนส์ ระบุ

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

ตลาดคลองสานพล่าซ่า

ใครโดยสารเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งสี่พระยามาฝั่งธนบุรี จะต้องลงเรือที่ท่าน้ำสี่พระยาไปกยังท่าเรือคลองสาน  ขึ้นบกเมื่อไรจะได้เจอกับ "ตลาดคลองสานพล่าซ่า" แหล่งรวมสินค้าดี ราคาถูก อาหารการกินรสเด็ด หรือถ้ามาจาก ถ.เจริญนคร ร้านรวงมากมายก็ตั้งวงรอคุณไปจับจ่ายใช้สอยอยู่ตั้งแต่เช้า

ตลาดคลองสานพล่าซ่า แหล่งช็อปปิ้งคู่ชาวฝั่งธนฯ มีสินค้ามากชนิดตั้งแต่เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ไม้สอยในบ้าน แต่จะเน้นเอาใจสาวขาช็อปเป็นพิเศษโดยเฉพาะเทรนด์ทำเล็บมีร้านค้าที่ให้เลือกทำอยู่หลายร้านราคาแตกต่างกันไป

เรื่องอาหารการกิน ที่นี่มีเสิร์ฟตั้งแต่อิ่มเล็กๆ ไปถึงอิ่มใหญ่ ราคาถูกกว่าฝั่งกระโน้นเยอะ แถมอาหารเน้นปรุงสดใหม่ บางเจ้าก็ขึ้นชื่อลือชาว่าอร่อยเหาะ โดยเฉพาะบัวลอยไข่เค็ม เชื่อไม่เชื่อต้องลองมาซื้อทานกันดู

เปิดขายทุกวันแต่จะแน่นช่วงเย็นๆ หลังเลิกงาน เพราะผู้คนที่ข้ามเรือมาเห็นของหน้าตาน่าทานก็ซื้อกลับคนละอย่างสองอย่าง

ถ้าใครจะเดินช็อปเอาสะดวกก็แนะนำช่วงอื่น ถ้ามาเดินยามเย็นสองซอยเล็กๆ ยาวๆ ที่มีอยู่อาจดูแคบไปถนัดตาได้

แหล่งที่มา    นสพ. M2F วันอังคารที่ 12 มี.ค. 56 (349)

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

น้ำแข็งแห้ง

ไปซื้อไอสครีมปังปองที่ตลาดแถวบ้าน  คนขายห่อและใส่น้ำแข็งแห้งมาให้ด้วย ซึ่งสามารถเก็บการเดินทางได้นานถึง 1-2 ชั่วโมงทีเดียว พอไปถึงบ้านก็ยังแข็งเป็นไอสครีมดังเดิม ก็เลยแปลกใจ หาข้อมูลและความรู้ในเรื่อง "น้ำแข็งแห้ง" มาประกอบ

น้ำแข็งแห้งคืออะไร ทำมาจากอะไร ใช้ทำอะไร


น้ำแข็งแห้ง (dry ice) เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของแข็ง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง หรือ solid carbon dioxide เตรียมได้จากการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาผ่านกระบวนการอัดและทำให้เย็นลง ภายใต้ความดันสูงกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลว แล้วลดความดันลงอย่างรวดเร็วโดยการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวสู่ความดัน บรรยากาศ ผลที่ได้คือเกล็ดน้ำแข็งคล้ายเกล็ดหิมะ แล้วจึงนำมาอัดเป็นรูปแบบและขนาดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ซึ่งมีทั้งรูปแบบเป็นก้อน (block) ขนาดครึ่งถึง 15 กิโลกรัม เป็นแผ่น (slice) ขนาดตั้งแต่ครึ่งถึง 1 กิโลกรัมเป็นแท่ง (pellet) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร 9 มิลลิเมตร และ 15 มิลลิเมตร เป็นต้น

น้ำแข็งแห้งเหมือนหรือแตกต่างจากน้ำแข็งธรรมดาทั่วไปอย่างไร

น้ำแข็งแห้งมีความคล้ายกับน้ำแข็งทั่วไปคือ เป็นของแข็ง ไม่มีสี และเป็นตัวที่ทำให้เกิดความเย็นได้แต่น้ำแข็งแห้งแตกต่างๆจากน้ำแข็งธรรมดาทั่วไปคือ
 1. อุณหภูมิ น้ำแข็งแห้งมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าน้ำแข็งธรรมดามาก ซึ่งเย็นจัดถึง -79 ในขณะที่น้ำแข็งธรรมดาทั่วไปมีอุณหภูมิประมาณ 0
 2. การเปลี่ยนสถานะ เมื่อเอาน้ำแข็งแห้งและน้ำแข็งธรรมดามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ( ประมาณ 25- 30 ) พบว่าที่อุณหภูมิห้องน้ำแข็งจะระเหิดกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยที่ไม่มีการหลอมละลายเป็นของเหลว ในขณะที่น้ำแข็งธรรมดาทั่วไปจะละลายเป็นน้ำ ซึ่งก็คือเกิดหลอมกลายเป็นของเหลวนั่นเอง จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเรียกว่า “ น้ำแข็งแห้ง “
 3. ความเย็น น้ำแข็งแห้งจะให้ความเย็นมากกว่าน้ำแข็งธรรมดาทั่วไปถึง 2 หรือ 3 เท่าเมื่อเทียบโดยน้ำหนักหรือปริมาตรที่เท่ากันกับน้ำแข็งธรรมดา

ประโยชน์ของน้ำแข็งแห้ง

จากคุณสมบัติของน้ำแข็งแห้งที่มีอุณหภูมิเย็นจัดถึง -79 และไม่เกิดการหลอมเหลวจึงทำให้มีการนำน้ำแข็งมาใช้ประโยชน์หลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ เช่น
 • ในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นการถนอมอาหารในขั้นตอนการผลิตและการขนส่งตัวอย่างเช่น ใช้ในการแช่เข็งปลา หรือเนื้อสัตว์อื่นๆ ใช้ในการแช่แข็งไอศกรีม นม เบเกอรี่ ไส้กรอก ใช้ในการแช่แข็งผักและผลไม้ เพื่อให้มีความสดเป็นระยะเวลานานๆ หรือเพื่อยืดอายุสินค้า นอกจากนี้ยังใช้เพื่อการเก็บอาหารสำหรับเสิร์ฟบนเครื่องบินอีกด้วย ซึ่งน้ำแข็งแห้งจะรักษาความสดได้ดี และไม่มีการหลอมเหลวเป็นน้ำที่เปียกแฉะเหมือนน้ำแข็งทั่วไปด้วย
 • ด้านการแพทย์ ใช้ในการรักษาสภาพของซากสัตว์ หรือศพของมนุษย์จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ภาคใต้ เพื่อช่วยให้ศพคงสภาพได้นานที่สุด หรือเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ
 • ใช้ในการขนส่งเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยา หรือสารเคมีบางชนิด
 • ใช้ในอุตสาหกรรมด้านการทำความสะอาดเครื่องจักร แบบหล่อ หรือแม่พิมพ์
 • ใช้ในการบดเย็นวัสดุเคราะห์ที่แตกยาก เนื่องจากที่อุณหภูมิต่ำมากๆจะทำให้วัสดุเกิดการแข็งและกรอบมากขึ้น ทำให้บดได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับการจัดวัสดุสังเคราะห์
 • ใช้ในการทำหมอก ควัน ในคอนเสิร์ตการถ่ายทำภาพยนตร์หรือการแสดงต่างๆ
 • ใช้ผสมในเครื่องดื่มเพื่อให้เกิดฟองปุดและให้เกิดความเย็น ( ขั้นตอนเลี้ยงให้อ้วน แลขั้นโจมตีเมฆอุ่นด้วยสารเคมีสูตรเย็นจัดที่อุณหภูมิ -78 องศาเซส จะทำให้อุณภูมิของมวลอากาศใต้ฐานเมฆลดลง และความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้น จะยิ่งทำให้ฐานเมฆลดระดับลง ปริมาณฝนก็จะหนาแน่นขึ้น )
 • นอกจากนี้ ตัวก๊าซ CO เองก็ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำอัดลมและเครื่องดื่มอีกด้วย

เกร็ดนอกเรื่อง (คาร์บอนไดออกไซด์เหลว)

ประโยชน์อีกด้านหนึ่งของคาร์บอนไดออกไซด์ ( ที่ไม่ได้อยู่ในรุปของน้ำแข็งแห้งแล้ว ) ซึ่งมักจะไม่ค่อยได้ยินกันมากนักก็คือ สามารถนำไปใช้ในกระบวนการสกัดได้ เช่นการสกัดคาเฟอีนนอกจากเมล็ดกาแฟ เพื่อผลิตกาแฟไร้คาเฟอีน ซึ่งการสกัดนั้นไม่ได้ใช้น้ำแข็งแห้งโดย ตรง แต่เป็นการสกัดสารด้วยคาร์บอนไดออไซด์ที่อยู่ในรูปของ “ ของไหลยิ่งยวด “ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ super fluid ซึ่งก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราเพิ่มความดันและอุณหภูมิจนถึง งจุดหนึ่งที่ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของก๊าซและเหลวไม่มีความแตกต่างกัน เราเรียกจุดดังกล่าวนี้ว่า จุดวิกฤติ ซึ่ง ณ จุดที่เหนือจุดวิกฤตินี้คาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นของไหลยิ่งยวด นั้นคือ ไม่แสดงลักษณะที่เด่นชัดว่าเป็นก๊าซหรือของเหลว แต่จะมีลักษณะและสมบัติทางกายภาพผสมกันระหว่างสถานะก๊าซกับสถานะของเหลว เช่น ฟุ้งกระจายได้เหมือนก๊าซ แต่มีความหนาแน่นมากกว่าก๊าซทั่วไป และสามารถทำสารละลายอื่นได้เหมือนของเหลว จากสมบัติข้อนี้ จึงสามารถนำไปใช้ในสารสกัดต่างๆ ออกจากกันได้ โดยมันจะไปละลายสารที่เราต้องการสกัดออกมา ซึ่งถ้าเราใช้การสกัดคาเฟอีนจากเมล็ดกาแฟ ก็จะมีคาแฟอีนเป็นส่วนใหญ่ที่ละลายออกมาทำให้สมบัติอื่นๆเช่น สี กลิ่น หรือรสของกาแฟยังคงเดิม

ถึงแม้น้ำแข็งแห้งจะมีประโยชน์นานัปการ หากการใช้โดยขาดความระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็อาจก่อให้เกิดโทษ ได้เช่นกัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากน้ำแข็งแห้ง ได้แก่ จากการสัมผัส หากจับต้องด้วยมือเปล่าหรือสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงจะทำให้ผิวหนังไหม้จาก ความเย็นจัด (frost-bite) ได้ จากการระเบิดซึ่งเกิดจากการบรรจุน้ำแข็งแห้งในภาชนะปิดสนิทไม่มีช่องระบาย อากาศทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหิดออกมา เมื่อถึงระดับหนึ่งจะเกิดแรงดันและระเบิดในที่สุด ดังนั้นในการขนส่งน้ำแข็งแห้งปริมาณมาก ๆ จะต้องเก็บในภาชนะบรรจุน้ำแข็งโดยเฉพาะที่มีช่องระบายอากาศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันการระเบิดแล้วยังช่วยลดอัตราการระเหิดของน้ำ แข็งได้ ผลกระทบอีกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือ การเก็บน้ำแข็งแห้งปริมาณมากในห้องแคบ ๆ หรือห้องเพดานต่ำที่การระบายอากาศไม่ดีพอ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหิดออกมาจะแทนที่ออกซิเจนที่ทำให้ขาดอากาศหายใจ ได้ ดังนั้นห้องที่ใช้หรือเก็บรักษาน้ำแข็งแห้ง หรือห้องแสดงคอนเสิร์ตที่ต้องใช้น้ำแข็งแห้งในปริมาณมาก ๆ จึงควรที่จะจัดให้มีที่ระบายอากาศอย่างเพียงพอ โดยปกติก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะหนักกว่าอากาศจึงควรที่จะจัดให้มีที่ระบาย อากาศอย่างเพียงพอ โดยปกติก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะหนักกว่าอากาศจึงมักจะลอยอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นการระบายอากาศที่ดีจึงควรมีการระบายอากาศทางด้านล่าง

ที่มา: เอกสารอ้างอิง
 1. http://www.occc.com/abc/dry-ice.html
 2. http://www.dryiceint.co.za/details.html
แหล่งที่มา   เว็บไซต์ Yahoo รอบรู้

พิพิธภัณฑ์พระวีอาร์มิวเซียม

วีอาร์มิวเซียม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงกรุสะสมพระอายุนับพันปีของวิชัย รักศรีอักษร ตั้งอยู่ที่คิงเพาเวอร์คอมเพล็ก ซ.รางน้ำ กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ รูปลักษณ์โอ่อ่าทันสมัยนั้น วิชัยทุ่มแรงใจและทุนทรัพย์หลายร้อยล้านบาท เพื่อเนรมิตพิพิธภัณฑ์พระสร้างคุณค่าทางจิตใจชาวพุทธขึ้นมาในวันนี้

ภายในจัดแสดงพระพุทธรูปและประติมากรรมของศาสนาต่างๆ ที่เผยแผ่ในทวีปเอเชีย ทั้งพุทธ พราหมณ์ ฮินดู

คอกเลกชั่นเก่าๆ ที่มี อาทิ พระพุทธรูปศิลปะคันธาระ พระพุทธรูปศิลปะทวารวดี ทั้งยังมีพระพุทธรูปศิลปะชวา ศิลปะพุกาม ที่หาชมได้ยาก

ไฮไลต์ของที่นี่คือ พระเครื่องที่หาชมได้ยากชุดเบญจภาคี อันได้แก่ พระสมเด็จ วัดระฆังที่สมบูรณ์ที่สุดของไทย,  พระรอด วัดมหาวัน,  พระผงสุพรรณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ,  พระนางพญา วัดนางพญา และพระซุ้มกอ จาก จ.กำแพงเพชร ตลอดจนพระเครื่องชั้นนำอีกมากมาย

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ค่าเข้าชม 100 บาท สำหรับนักเรียน/นักศึกษา 20 บาท คนที่ชื่นชอบพระเครื่องพลาดไม่ได้ด้วย

แหล่งที่มา    นสพ. M2F วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 56 (348)

Google Logo : 11 มี.ค. 56 ครบรอบวันเกิด 61 ปีของ Douglas Adamsวันที่ 11 มีนาคม 2556 เป็นวันครบรอบวันเกิด 61 ปีของ Douglas Adams (ดักลาส อดัมส์) เป็นนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งของโลก

Douglas Adams (ดักลาส อดัมส์) เขาเป็นนักเขียนนวนิยายชื่อดังที่มีงานเขียนหลากหลายแนว ผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างมากก็คือ The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (ชื่อภาษาไทยว่า คู่มือท่องกาแล็กซี ฉบับนักโบก (มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับ)

โดยเรื่องนี้มีเนื้อหาประมาณว่า อาร์เธอร์ หนุ่มหน้าจืดผู้ซึ่งชีวิตมีแต่ความซวยกำลังจะได้ค้นพบข้อดีและข้อเสียของการ มีเพื่อนเป็นมนุษย์ต่างดาว ฟอร์ด หนุ่มนักโบกผู้ประกอบอาชีพเป็นนักเก็บข้อมูลภาคสนามให้กับหนังสือคู่ มือท่อง เที่ยวอวกาศเล่มหนึ่ง กำลังจะได้ค้นพบความจริงอันน่าตื่นตระหนก ซึ่งอยู่เบื้องหลังความเป็นไปของทุกสรรพสิ่ง การผจญภัยข้ามกาแล็กซีของพวกเขา

คู่มือท่องกาแล็กซี ฉบับนักโบก เป็นเรื่องชุดแนววิทยาศาสตร์-ตลก แรกเริ่มเป็นละครวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุ BBC Radio 4 ใน ค.ศ. 1978 และต่อมาได้รับการดัดแปลงเผยแพร่ในรูปแบบสื่ออื่นๆ เมื่อเวลาผ่านไปก็ค่อยๆ กลายเป็นปรากฏการณ์มัลติมีเดียระดับนานาชาติในที่สุด สื่ออื่นๆ เหล่านี้ได้แก่ละครเวที หนังสือนิยาย “ไตรภาค” จำนวนห้าเล่ม ตั้งแต่ ค.ศ. 1979 – 1992 และนิยายเล่มที่หกเขียนโดยอีออยน์ โคลเฟอร์ ในปี ค.ศ. 2009, เป็นละครชุดทางโทรทัศน์ปี ค.ศ. 1981, เป็นเกมคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 1984, เป็นหนังสือการ์ตูนชุดสามเล่มจบเล่าเรื่องจากนิยายสามเล่มแรก ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ DC comics ตั้งแต่ ค.ศ. 1993-1996 นอกจากนี้ยังมีชุดผ้าขนหนูสองชุดผลิตโดย Beer-Davies ซึ่งผู้ติดตามบางคนถือว่าเป็นของต้นฉบับ และอื่นๆ อีกมาก

Douglas Adams (ดักลาส อดัมส์) มีชื่อเต็มว่า Douglas Noel Adams เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ปีค.ศ. 1952 นอกจากเขาจะเป็นนักเขียนชื่อดังแล้ว เขายังเป็นผู้สนับสนุนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชอบรถแข่งชอบความเร็ว ชอบในเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์แมคอินทอช  เขาเสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ปี 2001 จากสาเหตุโรคหัวใจกำเริบ อายุรวมได้ 49 ปี

อ่านเพิ่มเติมที่ : http://www.manacomputers.com/douglas-adams/

แหล่งที่มา   เว็บไซต์มานาคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

วัดไตรมิตรวิทยาราม

วัดไตรมิตรวิทยาราม หรือวัดไตรมิตรฯ  เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อุ่นหนาฝาคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  เนื่องจากมีพุทธสถาปัตยกรรมที่งดงามจับตาจับใจ  และเดินทางมากราบสักการะได้สะดวก อยู่ใกล้ๆ ไชน่าทาวน์ เยาวราช

วัดไตรมิตรฯ  ปรากฎหลักฐานว่าสร้างขึ้นประมาณปี 2374 เดิมชื่อวัดสามจีนใต้  เหตุที่เรียกเช่นนั้นเพราะมีชาวจีน 3 คน เป็นมิตรสหายกัน ได้ร่วมกันสร้างวัดเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลขึ้น

ภายพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธทศพลญาณ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง  คนนิยมบนบานด้วยพวงมาลัยดอกมะลิ  ทั้งยังประดิษฐานปูชนียวัตถุมหัศจรรย์ของโลกนั้นคือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร  โดยถูกจัดให้เป็นที่สุดของโลกถึง 3 อย่างด้วยกัน  ได้แก่ มีขนาดองค์พระใหญ่มหึมา  มีพุทธลักษณะอ่อนช้อย สร้างในสมัยสุโขทัยอายุ 700 กว่าปี และสร้างด้วยทองคำแท้บริสุทธิ์

แต่เดิมพระพุทธรูปทองคำมีปูนปั้นพอกปิดอำพรางไว้และประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถวัดพระยาไกร  จนเมื่ออัญเชิญมายังวัดไตรมิตรและพบรอยแตกที่พระอุระ (อก) เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2498 จึงทราบว่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย   สกุลช่างสุโขทัยผู้เชี่ยวชาญทางคลาสิกบริบูรณ์ เจริญรุ่งเรืองสูงสุดของสกุลช่างสุโขทัยในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 19

แหล่งที่มา    นสพ. M2F วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 56 (347)

Google Logo : 8 มี.ค. 56 International Women's Dayวันสตรีสากล International Women's Day เป็นวันที่มีการประท้วงของแรงงานหญิง ณ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา กรรมกรสตรีในโรงงานทอผ้าได้ลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงการเอาเปรียบกดขี่ขูดรีด ทารุณ จากนายจ้างที่เห็นผลผลิตสำคัญกว่าชีวิตคน
   
วันสตรีสากล ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นวันเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของสตรีในการส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมกันของหญิงชาย  คือ เจตนารมณ์ให้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ในการใช้การควบคุมทรัพยากร เพื่อให้หลุดจากการกีดกันต่างๆ ให้สตรีได้มีโอกาสรับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ให้กำเนินสตรีสากล

คลาร่า เซทกิ้น (CLARA ZETKIN)คลาร่า เซทกิ้น (CLARA ZETKIN) ค.ศ.1857 - 1933 (พ.ศ.240 - 2476)

คลาร่า เซทกิ้น เธอจึงได้รับการขนานนามว่า มารดาแห่งการเคลื่อนไหวสตรีสากล เป็นผู้ให้กำเนิดวันสตรีสากล

นักการเมืองหญิงสายมารค์ซิสต์ และอิตถีนิยม ชาวเยอรมัน เป็นผู้ริเริ่มวันสตรีสากลชื่อเดิมชื่อ คลาร่า ไอนส์เนอร์ เกิดที่เมืองไวเดอรูว์ แคว้นแซกโซนี่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ.1857 (พ.ศ.2400) จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูเมืองไลป์ซิก และพบรัก กับเพื่อนนักศึกษาชาวรัสเซียด้วยกัน นามว่า ออพซิป เซทกิ้น และได้แต่งงานด้วยกันในเวลาต่อมา มีบุตร 2 คน และเป็นหม้ายในปี ค.ศ.1889 (พ.ศ.2432)

ในปี ค.ศ.1884 (พ.ศ.2424) ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคสังคมประชาธิปไตย (Social Democratic Party) ซึ่งเป็น พรรคการเมืองที่ก่อตั้งได้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ ก่อนที่จะถูกยุบ โดยมหาเอกอัครเสนาบดีของปรัสเซีย (เยอรมัน) นามว่า ออทโต ฟอน บิสมารค์ และคลาร่าได้ถูกเนรเทศไปอยู่ที่สวิตท์เซอร์แลนด์

ค.ศ.1907 (พ.ศ.2450) คือ 8 ปี ให้หลังคลาร่าได้กลับสู่เยอรมันดินแดนมาตุภูมิ คลาร่ากลับมาพร้อมกับการก่อตั้ง กลุ่มนักสังคม นิยมหญิง หลักจากนั้น ในปี ค.ศ.1910 (พ.ศ.2453) ได้ริเริ่มในการเสนอให้กำหนดวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล

นับจากปี ค.ศ.1914 (พ.ศ.2457) ในขณะที่ประเทศเยอรมันกำลังทำสงครามโลกครั้งที่ 1 คลาร่า เซทกิ้น ได้ร่วมมือกับ โรซ่าลัมเซมเบอรค์ (นัดคิดสายมารค์ซิสต์หญิงคนสำคัญ) ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านสงครามโลกครั้งที่ 1 ในนามกลุ่ม สปาร์ตาซิสต์* จึงทำให้ คลาร่าเดินเข้าออกจากคุกนับครั้งไม่ถ้วน

แหล่งที่มา    เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

ตลาดน้ำตลิ่งชัน

เอาใจขาเที่ยว ขาชิม ที่ชอบลิ้มรสอาหารพื้นบ้านบนเรือพาย  แต่ไม่สะดวกไปเที่ยวไกลถึงตลาดน้ำต่างจังหวัดขอแนะนำไป "ตลาดน้ำตลิ่งชัน" ตลาดน้ำในสวนสัญลักษณ์ประจำเขตตลิ่งชัน ตั้งอยู่ตรงท่าน้ำหน้าสำนักงานเขตตลิ่งชันนี่เอง

ตลาดน้ำตลิ่งชันอยู่ริมฝั่งคลองบางขุนศรี  หรือคนแถวนั้นรู้จักในชื่อคลองชักพระ  โดยรอบคลองยังคงสภาพบ้านสวนสตัฟฟ์วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ  มีสวนกล้วยไม้  สวนผัก และผลไม้พื้นบ้าน  เวลานั่งเรือชมสวนจะเห็นท้องร่องปลูกผักผลไม้ริมคลองได้ฟิลบ้านริมสวนจริงๆ

มาถึงตลาดน้ำตลิ่งชันสองข้างทางจะเต็มไปด้วยของซื้อของขายหลากหลายชนิด อาหารหวานคาวมีให้เลือกจุใจ  พืชผักผลไม้จากสวนก็ถูกเก็บมาขายแบบปลิดขั้วสดใหม่ ต้นไม้ใส่กระถางก็มีวางขายราคาไม่แพงเลย รับประกันปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง  เงินที่จ่ายไปก็ถึงมือชาวบ้านตลิ่งชันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ช็อปปิ้งเสร็จแล้วตีตั๋วลงเรือชมคลองบางเชือกหนัง  แวะชมฟาร์มกล้วยไม้ เที่ยวฟาร์มงูธนบุรี หรือจะทะลุไปตลาดน้ำคลองลัดมะยมก็ได้ เรือออกทุกชั่วโมง

แนะนำว่าถ้าตั้งใจจะลงเรือเที่ยวให้ไปจองคิวพลางๆ แล้วมาเดินชิมอาหาร หรือฟังดนตรีบรรเลงในสวนรอก็ได้  จะได้ไม่เสียเวลาเดินกินซ้ำรอเรือรอบใหม่

แหล่งที่มา    นสพ. M2F วันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 56 (346)

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย

พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย
ผ่านไปหมาดๆ สำหรับวันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มี.ค. ของทุกปี ถ้าอยากรู้ประวัติวันนักข่าวคงบอกไม่ได้หมด  ณ ที่นี้ ขอแนะนำให้ไปค้นที่ พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย

ตั้งอยู่ตรง ถ.ราชสีมา เขตดุสิต ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ จะได้พบกับสื่อเก่าแก่ที่สุดของไทยหลายฉบับทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสารในอดีต ที่จัดแสดงวิวัฒนาการหนังสือพิมพ์ไทยสมัยก่อนให้ได้ชมกัน

จัดส่วนจำลองสำนักงานหนังสือพิมพ์ในอดีต ให้ภาพการทำงานของสื่อในระยะแรกๆ ว่า เจ้าของและบรรณาธิการเป็นคนคนเดียวกัน เป็นผู้ลงทุน จัดหน้ารวมไปถึงเขียนข่าวเอง

จำลองสำนักงานหนังสือพิมพ์ในอดีต
ส่วนถัดไปจัดแสดงการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บุคคลผู้ที่มีความสำคัญในวงการหนังสือพิมพ์อย่าง ร.4   ร.6 และในหลวงรัชกาลปัจจุบัน

นับว่าในหลวงทรงเป็นพระบิดาด้านนิเทศศาสตร์และการพิมพ์อย่างแท้จริง เพราะเป็นยุคที่วิชาการพิมพ์ก่อตัวขึ้นอย่างจริงจังจนมาถึงวันนี้

ทั้งยังจัดแสดงเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นแรก แสดงนิทรรศการหนังสือพิมพ์ไทย และมีตัวอย่างหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ให้ได้ชมด้วย ไปเก็บควันหลงวันนักข่าวกันได้

แหล่งที่มา    นสพ. M2F วันพุธที่ 6 มี.ค. 56 (345)

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

Google Logo : 4 ก.พ. 56 ครบรอบวันเกิด 81 ปีของ Miriam Makebaเป็นวันครบรอบวันเกิดปีที่ 81 ของ Miriam Makeba ศิลปินชาวแอฟริกา ที่สร้างชื่อเสียง จากเพลง patapata นั่นเอง

ในทศวรรษที่ 1960 เธอเป็นศิลปินคนแรกที่มาจากแอฟริกา เธอเป็นที่รู้จักดีสำหรับเพลง "พาต้าพาต้า" บันทึกเป็นครั้งแรกในปี 1957 และเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาในปี 1967

เธอมีส่วนในการเข้าไปรณรงค์ต่อต้านการแบ่งแยกในแอฟริกาใต้ เป็นผลให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมืองไปโดยสิ้นเชิง

และภายหลังเมื่อสิ้นสุดการแบ่งแยกสีผิว เธอจึงได้กลับบ้านเกิด อย่างถูกกฏหมาย

เธอเสียชีวิตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2008 หลังจากการแสดงคอนเสิร์ตในอิตาลี ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนักเขียน Roberto Saviano ผู้ยืนหยัดต่อสู้กับองค์กร camorra หรือแก็งมาเฟียใหญ่ ในประเทศอิตาลี

แหล่งที่มา   เว็บไซต์ edt Guide