วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เจ็บป่วยฉุกเฉินประกันสังคมจ่าย

ความเจ็บป่วยบางทีก็เป็นเรื่องคาดการณ์ไม่ได้ จนไปไม่ทันยังโรงพยาบาลที่ได้เลือกไว้ แต่ต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ทราบ สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายใน 3 วัน (72 ชั่วโมง) โดยมีข้อกำหนดการรักษาพยาบาลและการเบิกจ่ายไว้

เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐไม่ว่ากรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเบิกได้ ดังนี้
  • ผู้ป่วยนอก สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น
  • ผู้ป่วยใน สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ยกเว้น ค่าห้องและอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท
  • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนได้ด้วย แต่จะเบิกได้อย่างไร
แหล่งที่มา นสพ. M2F วันพุธที่ 26 ต.ค. 54 (011)

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย

ผู้ประกันตนเจ็บป่วย มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่เลือกตามบัตรรับรองสิทธิหรือสถานพยาบาลเครือข่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างที่หยุดพักรักษาตัว ตามคำสั่งแพทย์ในจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตามจำนวนวันที่หยุดจริงไม่เกินครั้งละ 90 วันและไม่เกิน 180 วันในหนึ่งปี หากเจ็บป่วยเรื้อรังจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 365 วัน

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 พ.ร.บ.ประกันสังคม ได้เพิ่มเกณฑ์ผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (โรคจิต) ให้ใช้สิทธิการรักษาตามบัตรรับรองสิทธิจากโรงพยาบาลที่เลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพยาบาลด้วย

แหล่งที่มา นสพ. M2F วันอังคารที่ 25 ต.ค. 54 (010)

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รายชื่อหนังสือเสียง

เริ่มเข้าร่วมอ่านหนังสือเสียงในปี 2553 จนถึง ปัจจุบันนี้ มีรายชื่อและวันที่เริ่มอ่าน ดังรายชื่อหนังสือต่อไปนี้

#1 ชื่อเรื่อง : ฟิวเจอร์ส์สัญญารักล่วงหน้า
เขียนโดย : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ISBN : 974-93703-2-5
จัดทำ เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2553 จำนวน 138 หน้า
#2 ชื่อเรื่อง : 212วิธีชี้ทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา
เขียนโดย : เกรียงศักดิ์  อวยพรเจริญชัย
ISBN-13 : 978-974-313-153-2
จัดทำเมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2553 จำนวน 292 หน้า

#3 ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีกับชีวิตในอนาคต (3) (รู้ทัน 3G)
เขียนโดย : อนันต์  วรธิติพงศ์
ISBN : 978-974-496-272-0
จัดทำเมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 184 หน้า


#4 ชื่อเรื่อง : แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...2009-2014
แปลจาก : IT Roadmap 2009 by information Technology Research Department of Nomura Research Institute, LTD.
แปลโดย : ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
ISBN : 978-974-443-391-6
จัดทำเมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 353 หน้า

#5 ชื่อเรื่อง : สาระน่ารู้ สู่สมดุลชีวิต
ผลงานของ : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
ISBN : 978-974-496-292-8
จัดทำเมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 137 หน้า


#6 ชื่อเรื่อง : การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
บรรณาธิการ : สุนันท์  สังข์อ่อง
จัดทำเมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 184 หน้า


#7 ชื่อเรื่อง : วิตามินและแร่ธาตุสร้างเสริมสุขภาพดี ชะลอวัย
เขียนโดย : พฤกษ์  นิมิตรพรอนันต์
ISBN : 974-9975-43-X
จัดทำเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 192 หน้า
#8 ชื่อเรื่อง : 3 นาที มีสาระ
เขียนโดย : ธนาคารกสิกรไทย
จัดทำเมื่อวันที่ 3 เดือน มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 154 หน้า
#9 ชื่อเรื่อง : ธรรมะพารวย
เขียนโดย : ว.วชิรเมธี
ISBN : 978-974-342-340-6
จัดทำเมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 197 หน้า
#10 ชื่อเรื่อง : ประวัติเมืองสยามในอดีต
เขียนโดย : พิชญพิทักษ์
ISBN : 974-7254-24-7
จัดทำเมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 271 หน้า
#11 ชื่อเรื่อง : ชีวประวัติบรมครูแพทย์ ชีวกโกมารภัจจ์
เขียนโดย : อ.กายสิทธิ์  พิศนาคะ
ISBN : 974-90709-0-9
จัดทำเมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 112 หน้า
#12 ชื่อเรื่อง : พลังคิดเชิงบวก พลังสู่ความสำเร็จ
เรียบเรียงโดย : วิชัย  ปีตีเจริญธรรม
ISBN : 974-974-7306-80-4
จัดทำเมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 176 หน้า
#13 ชื่อเรื่อง : กินให้อายุยืน
แปลโดย : วิทิต วัณนาวิบูล
ISBN : 974-8432-31-9
จัดทำเมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 87 หน้า
#14 ชื่อเรื่อง : พรุ่งนี้ก็สายสะดือ
เขียนโดย : พิง ลำพระเพลิง
ISBN : 974-8456-88-9
จัดทำเมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 127 หน้า
#15 ชื่อเรื่อง : กินอยู่อย่างสมดุลตามหลักแพทย์จีน (แพทย์แผนจีนในชีวิตประจำวัน)
เขียนโดย : นายแพทย์ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล
ISBN : 974-8317-98-6
จัดทำเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 98 หน้า

#16 ชื่อเรื่อง : บันทึกธรรมชาติบำบัด ไม่กินยาก็หายป่วย
เขียนโดย : พญ.ลลิตา  ธีระสิริ
ISBN : 974-7719-42-8
จัดทำเมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 224 หน้า
#17 ชื่อเรื่อง : อย่ากัดกู
เรียบเรียงโดย : พระพยอม  กัลยาโณ
จัดทำเมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 198 หน้า
#18 ชื่อเรื่อง : เพื่อนชีวิต
เขียนโดย : ศิริพงษ์  จันทน์หอม
ISBN :  974-690-074-9
จัดทำเมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 176 หน้า
#19 ชื่อเรื่อง : งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์
เขียนโดย : ว.วชิรเมธี
ISBN :  978-616-90200-1-1
จัดทำเมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 168 หน้า
# 20 ชื่อเรื่อง : ชุดอิสรภาพแห่งชีวิต สำหรับ...ผู้เห็นความคิด
เขียนโดย : บุรัญชัย  จงกลนี
ISBN :  974-668-341-1
จัดทำเมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 130 หน้า
#21 ชื่อเรื่อง : หัวเราะคือยาวิเศษ รวมเรื่องขำขันจากสรรสาระ
สงวนลิขสิทธิ์โดย : บริษัทรีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ISBN :  974-7784-34-3
จัดทำเมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 127 หน้า
#22 ชื่อเรื่อง : วรรณกรรมเยาวชน มงกุฎกระดาษ
เขียนโดย : เรนาเตอ เวลช์
แปลจากภาษาเยอรมันโดย : อำภา โอตระกูล
ISBN :  974-7597-34-9
จัดทำเมื่อวันที่ 24 เดือน ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 128 หน้า

#23 ชื่อเรื่อง : พลังเนรมิต (Law of Attraction)
เขียนโดย : วิศิษฐ์  ศรีพิบูลย์
ISBN :  978-974-7002-75-1
จัดทำเมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 67 หน้า

#24 ชื่อเรื่อง : เคล็ดลับดูโหงวเฮ้ง
เขียนโดย : ม.อึ้งอรุณ
ISBN :  974-428-142-1
จัดทำเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 112 หน้า

#25 ชื่อเรื่อง : ออมไว้ในหุ้น
เขียนโดย : นวพร  เรืองสกุล
ISBN :  974-13-2283-6
จัดทำเมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 160 หน้า


#026 ชื่อเรื่อง : คู่มือฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วม
เขียนโดย : ยอดเยี่ยม  เทพธรานนท์
จัดทำเมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 160 หน้า#027 ชื่อเรื่อง : His & Her Health เราสอง...สุขภาพดี อภินันทนาการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
จัดทำเมื่อวันที่ 13  เดือน มกราคม ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 120 หน้า


#028 ชื่อเรื่อง : แค่นี้ก็พอ
ผู้จัดทำ :  โครงการพบกันครึ่งทาง
จัดทำ เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 38 หน้า

#029 ชื่อเรื่อง : City Life 4
ผู้จัดทำ : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
จัดทำ เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 127 หน้า


#030 ชื่อเรื่อง : เรื่องขำขัน
เขียนโดย :  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช
ISBN :  974-690-507-4
จัดทำ เมื่อวันที่    เดือน มีนาคม ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 144 หน้า


#031 ชื่อเรื่อง : ไม้ดัด
เขียนโดย : โบตั๋น
ISBN :  974-8269-30-2
จัดทำ เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 231 หน้า#032 ชื่อเรื่อง : หน้าต่างบานโต
เขียนโดย : ศิเรมอร  อุณหธูป
ISBN : 974-7520-07-9
จัดทำ เมื่อวันที่  29 เดือน มีนาคม ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 280 หน้า#033 ชื่อเรื่อง : ยิ้มจีน
เขียนโดย : สุเมธ  แสงนิ่มนวล
ISBN : 978-974-246-708-1
จัดทำ เมื่อวันที่  22 เดือน เมษายน ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 176 หน้า


#034 ชื่อเรื่อง : เสน่ห์นรเวย์
เขียนโดย : พิมพ์พิไล
ISBN : 978-974-246-708-1
จัดทำ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 200 หน้า

#035 ชื่อเรื่อง : ไปสัมมนาเมืองคาวบอย
เขียนโดย : ศิริมา  อภิจาริน
จัดทำ เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 375 หน้า#036 ชื่อเรื่อง : แชงกรีลา ปั่นเดี่ยว 3,000 กิโลเมตร
เขียนโดย : สมบัติ  รักสกุล
ISBN :  978-974-02-0826-6
จัดทำ เมื่อวันที่ 2  เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 184 หน้า
#037 ชื่อเรื่อง : เที่ยวกับทัวร์
เขียนโดย : ไมตรี  ลิมปิชาติ
ISBN :  974-335-485-9
จัดทำ เมื่อวันที่ 23  เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 208 หน้า


#038 ชื่อเรื่อง : ลุยเยอรมัน
เขียนโดย : สว่าง  เลิศฤทธิ์,  สุรศักดิ์  มณีศร
ISBN :  974-276-891-9
จัดทำ เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 132 หน้า


#039 ชื่อเรื่อง : นี่หรือคือบูดาเปสต์
เขียนโดย : สุวิชา
ISBN :  974-276-362-3
จัดทำ เมื่อวันที่ 21  เดือน สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 137 หน้า


#040 ชื่อเรื่อง : วัยใสหัวใจโขน
เขียนโดย : ภูผา
ISBN :  978-616-04-0627-2
จัดทำ เมื่อวันที่ 25  เดือน กันยายน ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 192 หน้า


#041 ชื่อเรื่อง : แค่เปลี่ยนมุมมองวิธีคิดชีวิตพบแต่สิ่งดีๆ
เขียนโดย : พระไพศาล วิสาโล และ รินใจ
ISBN :  974-94289-8-6
จัดทำ เมื่อวันที่ 8  เดือน ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 144 หน้า


#042 ชื่อเรื่อง : ความดี ความงาม ความสามารถ
เขียนโดย : ประสาร  มฤคพิทักษ์จ
ISBN : 974-322-082-3
จัดทำ เมื่อวันที่ 24  เดือน ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 228 หน้า

#043 ชื่อเรื่อง : ชีวิตเราเอาไงดี?
เขียนโดย : ว.แหวน
ISBN : 974-322-082-3
จัดทำ เมื่อวันที่ 26  เดือน พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 192 หน้า


#044 ชื่อเรื่อง : ชัยชนะ
เขียนโดย : พจนา  จันทรสันติ
ISBN : 974-7235-62-5
จัดทำ เมื่อวันที่ 8  เดือน ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 168 หน้า


#045 ชื่อเรื่อง : คิดตี้ขึ้นรถไฟเที่ยว
เขียนโดย : นอร่า  คาราอัน
ISBN : 978-974-475-079-2
จัดทำ เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 143 หน้า


#046 ชื่อเรื่อง : กิน กินดี กินเป็น
เขียนโดย : สมศรี  สุกุมลนันทน์
จัดทำ เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 181 หน้า


#047 ชื่อเรื่อง : ยูนนาน คู่มือการเดินทางฉบับมนุษย์ออฟฟิศ
เขียนโดย : นายสายน้ำ
จัดทำ เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 192 หน้า


#048 ชื่อเรื่อง : ดีที่สุดในจุดที่ยืน
เขียนโดย : ภาววิทย์  กลิ่นประทุม
ISBN : 978-616-7115-47-4
จัดทำ เมื่อวันที่ 11  เดือน มีนาคม ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 288 หน้า
#049 ชื่อเรื่อง : 100 นิทาน จินตนาการไม่รู้จบ
เขียนโดย : มะลิลา
ISBN : 978-616-90063-0-5
จัดทำ เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 360 หน้า

#050 ชื่อเรื่อง : คู่มือผู้สูงอายุฉบับสมบูรณ์
เขียนโดย : นายแพทย์บรรลุ  ศิริพานิช
ISBN :
จัดทำ เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 176 หน้า


#051 ชื่อเรื่อง : ตามรอยวิถีเซียนลงทุน
เขียนโดย : ดร.กฤษฎา  เสกตระกูล
ISBN : 974-9508-19-X
จัดทำ เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 124 หน้า

#052 ชื่อเรื่อง : ทุกข์เกิดจากใจ ใจนั่นแหละล้างทุกข์
เขียนโดย : TARO
ISBN : 978-974491512-2
จัดทำ เมื่อวันที่  3  เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 176 หน้า

#053 ชื่อเรื่อง : สาวน้อยยอดนักสืบกับคดีปริศนา ตอนตัวประกันดิสนีย์แลนด์
เขียนโดย : อีริก  วิสสัน
แปล : วัสส์
ISBN : 974-9967-54-2
จัดทำ เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 168 หน้า

#054 ชื่อเรื่อง : ทำไมโลกชอบเล่นตลกกับเรา?
เขียนโดย : ว.แหวน
ISBN : 976-491-454-8
จัดทำ เมื่อวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 160 หน้า

#055 ชื่อเรื่อง : I'm a Perfect Woman ผู้หญิงอย่างฉัน จะเพอร์เฟคไม่ได้เหรอ?
เขียนโดย : ณัชชา
ISBN : 974-491-393-2
จัดทำ เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 208 หน้า

#056 ชื่อเรื่อง : นิทานวิทยาศาสตร์แสนสนุก นิทานดวงดาวแสนสวย 30 เรื่อง
เขียนโดย : Longhorn Beetle
แปลโดย : สาทิตย์  บุญทวี
ISBN :  978-616-04-0044-7
จัดทำ เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 192 หน้า

#057 ชื่อเรื่อง : พรุ่งนี้ฉันจะเป็นคนใหม่ที่หัวใจ...ไม่อ่อนแอ
เขียนโดย : กอป่าน
ISBN :  978-974-8487-30-4
จัดทำ เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 155 หน้า


#058 ชื่อเรื่อง : ถ้าเธอตาบอดฉันจะหูหนวก
เขียนโดย : O-JO
ISBN :  978-491-410-6
จัดทำ เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 160 หน้า

#059 ชื่อเรื่อง : คู่หูปุกปุย My Dog the Thief
เขียนโดย : บาร์บารา ชุก ฮาเซน
ISBN :  978-602-089-7
จัดทำ เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 160 หน้า


#060 ชื่อเรื่อง : ตามหาฝันที่มัณฑะเลย์ สารคดีเจาะลึกดินแดนโบราณ ด้านตะวันตกของไทย
เขียนโดย : วัธนา บุญยัง
ISBN :  978-616-7003-48-1
จัดทำ เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 247 หน้า

#061 ชื่อเรื่อง : เที่ยวแหลก
เขียนและภาพประกอบโดย :  ภิญชัย  จารุพาณิชย์กุล
จัดทำ เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 200 หน้า

#062 ชื่อเรื่อง : ขบวนการเด็ก ชุดนิทานจากพืช ผัก และแมลง
เล่าเรื่องและเขียนภาพโดย :  ดอกรัก
ISBN :  974-93514-0-1
จัดทำ เมื่อวันที่ 6 เดือน ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 171 หน้า

#063 ชื่อเรื่อง : ขบวนการเด็ก ชุดนิทานจากเพื่อนสัตว์
เล่าเรื่องและเขียนภาพโดย :  ดอกรัก
ISBN :  974-91975-2-6
จัดทำ เมื่อวันที่ 13 เดือน ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 171 หน้า

#064 ชื่อเรื่อง : 4 ร้อยพันเดินทางจากอีเมล์ของยอดเยี่ยม
เขียนโดย :  ยอดเยี่ยม  เทพธรานนท์
ISBN :  974-616-91328-0-6
จัดทำ เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 160 หน้า

#065 ชื่อเรื่อง : เวลาและวารี
เขียนโดย :  อาจิณ  จันทรัมพร
ISBN :  974-690-110-0-9
จัดทำ เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 360 หน้า

#066 ชื่อเรื่อง : สมุนไพรคำกลอน
เขียนร้อยกรองโดย :  ลัดดา  ศิริธัญญารัตน์
รวบรวมโดย :  สำราญ  ศรีสุข
จัดทำ เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 70 หน้า

#067 ชื่อเรื่อง : แม่จัน สายน้ำที่ผันเปลี่ยน
เขียนโดย :  เตือนใจ  ดีเทศน์
บรรณาธิการ :  สุจิตรา  สุดเดียวไกร
ISBN :  974-230-466-1
จัดทำ เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 320 หน้า

#068 ชื่อเรื่อง : Good Luck สร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจด้วยตัวคุณเอง
เขียนโดย :  Alex Rovira และ Fernando Trias de Bes
แปลโดย :  หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ และ สุพัตรา พิษณุวงษ์
ISBN :  978-974-9695-33-3
จัดทำ เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 112 หน้า

#069 ชื่อเรื่อง :เรื่องสนุกในแผ่นดินพระนารายณ์
เขียนโดย :  น.พ.วิบูล  วิจิตรวาทการ
จัดทำ เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 334 หน้า

#070 ชื่อเรื่อง :โขนอัจฉริยศิลป์แผ่นดินไทย
อภินันทนาการโดย :  บลจ.วรรณร
จัดทำ เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 119 หน้า

#071 ชื่อเรื่อง :นรก เป็น-ตาย อบายภูมิ
เรียบเรียงโดย :  ว.วิสุทธิสารี
จัดทำ เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 175 หน้า

#072 ชื่อเรื่อง :  อาถรรพณ์สยองขวัญ
เขียนโดย :  บ.ธวัยชัย
ISBN :  974-7502-51-8
จัดทำ เมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 280 หน้า

#073 ชื่อเรื่อง :  A-Z ways to happiness เส้นทางแห่งความสุข
อภินันทนาการโดย :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
จัดทำ เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 118 หน้า

#074 ชื่อเรื่อง :  121 วิธีสุขภาพดี ชีวีเกินร้อย 121 Ways to Live 121 Years and More!
เขียนโดย :  Dr. Ronald Klatz and Dr.Robert Goldman
แปลและเรียบเรียงโดย : พญ.พงศ์รวี  โอแสงธรรมนนท์
ISBN :  978-616-08-0559-4
จัดทำ เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 176 หน้า

#075 ชื่อเรื่อง :  สำคัญที่ใจ
เขียนโดย :  นายแพทย์ธานี  บุญยประสิทธิ์
แปลและเรียบเรียงโดย : พญ.พงศ์รวี  โอแสงธรรมนนท์
จัดทำ เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 129 หน้า

#076 ชื่อเรื่อง :  สุขกาย สุขใจ ในสังคมที่วุ่นวาย
เขียนโดย :  พระไพศาล  วิสาโล
จัดทำ เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 227 หน้า

#077 ชื่อเรื่อง :  สำนวนไทย ฉบัยราชบัณฑิตยสถาน
ISBN :  978-616-7073-31-6
เขียนโดย : ราชบัณฑิตยสถาน
จัดทำ เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 100 หน้า

#078 ชื่อเรื่อง :  ต้านโรคด้วยอาหารการกิน
ISBN :  978-974-05-1790-0
เขียนโดย : ทวีทอง  หงษ์วิวัฒน์
จัดทำ เมื่อวันที่  27 เดือน มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 192 หน้า

#079 ชื่อเรื่อง :  ผมร่วงจากพันธุกรรม มรดกล้านที่คุณไม่ต้องรับ
ISBN :  978-974-225-979-2
เขียนโดย : นพ.ดำเกิง  ปฐมวาณิชย์, พญ.กุลกานต์  อมรพัฒนา, พ.ต.ต.หญิง พญ.อัญชุลี  ธีระวงศ์ไพศาล
จัดทำ เมื่อวันที่  21  เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 140 หน้า

#080 ชื่อเรื่อง :  คุณแม่บ้านสมัยใหม่
ISBN :  974-409-360-9
แปลและเรียบเรียงโดย พนิดา  กุลประสูติดิลก
จัดทำ เมื่อวันที่  1  เดือน สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 168 หน้า

#081 ชื่อเรื่อง :  อหังการมนุษย์ ผู้หาญกล้าไขปริศนา DNA
ISBN :  974-322-510-2
เขียนโดย : พิเชียร  คุระทอง
จัดทำ เมื่อวันที่  13  เดือน สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 272 หน้า

#082 ชื่อเรื่อง :  สรรพสัตว์
ISBN :  974-690-444-2
เขียนโดย : ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช
จัดทำ เมื่อวันที่  21  เดือน กันยายน ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 160 หน้า

#083  ชื่อเรื่อง :  เลือกและฝึกสุนัขให้แสนรู้
ISBN :  974-89570-5-5
เรียบเรียงโดย    แทนไท  อ.ตระกูล
จัดทำ เมื่อวันที่  4  เดือน ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 112 หน้า

#084  ชื่อเรื่อง :  ในบ้านในเรือน
ISBN :  974-7160-45-5
เขียนโดย    อาจารย์ศรีสมร  คงพันธุ์
จัดทำ เมื่อวันที่  7  เดือน ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 144 หน้า

#085  ชื่อเรื่อง :  สวนผักรักษ์ไทย
ISBN :  974-8369-24-2
จัดทำและเรียงเรียงโดย    บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
จัดทำ เมื่อวันที่  25   เดือน ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 171 หน้า
#086  ชื่อเรื่อง :  ๑๖ นิทานกตัญญู ๑๒ นิทานเรียนรู้ฉับพลัน
                           นิทานคุณธรรม:ยารักษาโรคทางไจ
ISBN :  978-616-08-0679-4
แปลและเรียบเรียงโดย    พุทธทานภิกขุ : ร.บุนนาค : มิสโจ (เจือจันทร์ อัชพรรณ)
จัดทำ เมื่อวันที่ 25  เดือน พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 198 หน้า

#087  ชื่อเรื่อง :  มหากาพย์รามเกียรติ์
อภินันทนาการโดย :  บลจ.วรรณ
จัดทำ เมื่อวันที่  10   เดือน ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 119 หน้า

#088  ชื่อเรื่อง :  The Miracle of Diamond
อภินันทนาการโดย :  บลจ.วรรณ
จัดทำ เมื่อวันที่ 15  เดือน ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 100 หน้า

#089  ชื่อเรื่อง :  วัฎจักรชีวิตครอบครัว
ISBN :  978-611-90142-0-6
เขียนโดย    อุสา  สุทธิสาคร
จัดทำ เมื่อวันที่ 20  เดือน ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 208 หน้า

#090  ชื่อเรื่อง :  พฤกษาศาสน์ ต้นไม้ในพุทธประวัติ
ร้อยกรองเขียนโดย    ลัดดา ศิริธัญญารัตน์
จัดทำ เมื่อวันที่ 29  เดือน ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 76 หน้า

#091  ชื่อเรื่อง :  วัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวคุณเอง สำหรับ"ตลาดหุ้นไทย"
ISBN :  978-974-06-3091-3
เขียนโดย    นรินทร์  โอฬารกิจอนันต์
จัดทำ เมื่อวันที่  6  เดือน มกราคม ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 168 หน้า

#092  ชื่อเรื่อง :  Don't Worry Make Money คิดอย่างนี้จึงจะรวย
ISBN :  974-90164-3-2
เขียนโดย    Richard Carlson, Ph.D.
เรียบเรียงโดย   สงกรานต์  จิตสุทธิภากร
จัดทำ เมื่อวันที่  20  เดือน มกราคม ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 246 หน้า

#093  ชื่อเรื่อง :  เรื่องเล่าประสบการณ์ของคนทำงานช่วยเลิกสุรา ยาสูบ
                          และยาเสพติด ครั้งที่ 3
คณะทำงานโดย   ทพญ.ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฎ์, ผศ.กรองจิต  วาทีสาธกกิจ,
                             รติกร  เพมบริดจ์, ศัญชญา  ภูแล่นสูง, เกษม  แสงวรรณมูล
สนับสนุนโดย   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จัดทำ เมื่อวันที่  22  เดือน มกราคม ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 74 หน้า

#094  ชื่อเรื่อง :  รู้มูลค่าบ้านตัวเอง
ISBN :  974-92970-6-7
บรรณาธิการโดย   ดร.โสภณ  พรโชคชัย.
เรียบเรียงโดย   สงกรานต์  จิตสุทธิภากร
จัดทำ เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 100 หน้า


#095  ชื่อเรื่อง :  การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education)
ISBN :  978-616-04-0907-5
เขียนโดย    ผศ.ดร.ปริญญา  เทวนฤมิตรกุล
จัดทำ เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 112 หน้า

#096  ชื่อเรื่อง :  โลกหนอ
จัดทำ เมื่อวันที่ 6 เดือน เมษายน ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 45 หน้า

<<ยกเลิกมีชื่อหนังสืออ่านซ้ำ>>
#097  ชื่อเรื่อง :  วันของหมา
ISBN :  974-323-138-2
เขียนโดย    ชาติ   ภิรมย์กุล
จัดทำ เมื่อวันที่  12 เดือน เมษายน ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 259 หน้า


#097  ชื่อเรื่อง :  ชีวิตติดเน็ต
เขียนโดย   นเรศ  เดชผล
จัดทำ เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 226 หน้า

#098  ชื่อเรื่อง :  JACK OUT OF THE BOX คิดต่าง...อย่างแจ็ค
เขียนโดย   แจ็ค มินทร์  อิงค์ธเนศ
จัดทำ เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 152 หน้า

#099  ชื่อเรื่อง :  ประสบการณ์งานช่าง
ISBN :  978-974-7197-75-4
เขียนโดย   ประสงค์  ธาราไชย
จัดทำ เมื่อวันที่  29  เดือน มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 145 หน้า

#100  ชื่อเรื่อง :  ความสุขทุกแง่ทุกมุม
ISBN :  978-616-229-019-0
เขียนโดย   พระพรหมอุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
จัดทำ เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 160 หน้า
#101  ชื่อเรื่อง :  ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ทำอย่างไรเมื่อร่างกายก่อกบฎ
ISBN :  978-616-90157-0-3
เขียนโดย   ศ.พญ.รัตนวดี ณ นคร, ศ.นพ.วรวิทย์  เลาห์เรณู, พญ.โสมรัชช์  วิไลยุค
จัดทำ เมื่อวันที่  29  เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 160 หน้า

#102  ชื่อเรื่อง :  ตำราทองของงานบริการ เล่ม 2
ISBN :  974-93288-8-4
ลิขสิทธิ์ภาษาไทยโดย   ยิ่งศักดิ์  โควสุรัตน์
จัดทำ เมื่อวันที่  7  เดือน สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 152 หน้า


#103  ชื่อเรื่อง :  นิทานฟิลิปปินส์
ISBN :  978-974-8466-67-5
เขียนโดย   ส.พลายน้อย ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2553
จัดทำ เมื่อวันที่  19  เดือน สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 195 หน้า

#104  ชื่อเรื่อง :  การกลับมาของสาวสองพันปี
                          Ayesha : The return of She (สาวสองพันปีตอนอวสาน)
ISBN :  978-616-7166-15-5
แปลและเรียบเรียงโดย   ขุนพลอย
จัดทำ เมื่อวันที่  19  เดือน กันยายน ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 376 หน้า

#105  ชื่อเรื่อง :  เยาวราช ถนนมังกรไม่เคยหลับ
เล่าเรื่องโดย   นายทองพับ (เผ่าทอง  ทองเจือ)
จัดทำ เมื่อวันที่  25  เดือน ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 308 หน้า

#106  ชื่อเรื่อง :  ปริญญาชีวิต
ISBN :  978-616-7710-02-0
เขียนโดย  ชลียา ทองมั่ง, ประสิทธิ์ ศิริกลิ่น, อรวัต เสนะวัต,
                  สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์, รุ่งทิพย์ ยศสิงห์, พรทิพย์ ศรีสุขล,
                  ปิติพงษ์ ธงไชย, มนัสดา โชติดาว, กิตติพัฒน์ แสงเดช,
                   พัชรี กวนใจ, จิราภรณ์ คำทอง, สุจิน ร่วมขยาย, สุมาลี คำหลวงเติม
จัดทำ เมื่อวันที่  19  เดือน ตุลาคมปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 308 หน้า

#107  ชื่อเรื่อง :  เรือพระราชพิธี สายนทีแห่งวัฒนธรรม
อภินันทนาการโดย :  บลจ.วรรณ  (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด)
จัดทำ เมื่อวันที่ 20  เดือน มกราคม ปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 120 หน้า

#108  ชื่อเรื่อง :  มองธรรมถูกทางมีสุขทุกที่
ISBN :  978-974-7709-96-4
เขียนโดย  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
จัดทำ เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 61 หน้า

#109  ชื่อเรื่อง :  58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558
เขียนโดย  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
จัดทำ เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 100 หน้า


#110  ชื่อเรื่อง :  พูดนอกไมค์ในองค์กร
ISBN :  978-974-496-973-6
เรียบเรียงและเขียนโดย  พระอาจารย์ปราโมทย์  วาทโกวิโท (ป. วาทะนอกไมค์)
จัดทำ เมื่อวันที่  5 เดือน มีนาคม ปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 252 หน้า


#111  ชื่อเรื่อง :  Good Luck สร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจด้วยตัวคุณเอง
ISBN :  978-974-9695-33-3
เขียนโดย  Alex Ravira และ Fernando Trias de Bes
แปลโดย   หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ และ สุพัตรา  พิษณุวงษ์
จัดทำ เมื่อวันที่  31 เดือน มีนาคม ปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 112 หน้า

#112  ชื่อเรื่อง :  45 ถามตอบเรื่องบ้านน่ารู้
เขียนโดย  SCG EXPERIENCE
จัดทำ เมื่อวันที่  31 เดือน มีนาคม ปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 47 หน้า

#113  ชื่อเรื่อง :  ใครๆ ก็เคยยี่สิบ
ISBN :  978-616-04-0628-9
เขียนโดย  ณ วัฒน์
จัดทำ เมื่อวันที่  23 เดือน พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 168 หน้า#114  ชื่อเรื่อง :  เคล็ดลับการพูดต่อหน้าชุมชนให้ประสบความสำเร็จ
เขียนโดย การ์ดอน เบลล์
แปลและเรียบเรียงโดย อุดมพงษ์
จัดทำ เมื่อวันที่  31 เดือน มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 209 หน้า
#115  ชื่อเรื่อง :  เทคนิคพูดจามารยาทสังคม
ISBN :  974-7371-70-7
เขียนโดย อลิซ เฟลมิง
แปลและเรียบเรียงโดย วัสสามพงษ์
จัดทำ เมื่อวันที่  31 เดือน มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 99 หน้า

#116  ชื่อเรื่อง :  ปลายจวัก ปลายปากกา ตอนอาหารไทยบนโต๊ะฝรั่ง
ISBN :  974-603-088-4
เขียนโดย สีมน
จัดทำ เมื่อวันที่  2 เดือน กันยายน ปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 275 หน้า


#117  ชื่อเรื่อง :  สมบัติแผ่นดิน
จัดทำโดย  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จัดทำ เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 158 หน้า

#118  ชื่อเรื่อง :  คำสารภาพของวิญญาณบาป
เขียนโดย  นายแพทย์อาจินต์  บุณยเกตุ
จัดทำ เมื่อวันที่    เดือน กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 267 หน้า

#119  ชื่อเรื่อง :  เด็กผู้ชายกับนกหลงทาง
ISBN : 978-974-323-912-0
เขียนโดย  Michael  Stephens
แปลโดย   มรกต  อึ้งอัมพร
จัดทำ เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน ปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 164 หน้า


#120  ชื่อเรื่อง :  พระคุณ ธ รักษา ประชาเป็นสุขศานต์
ISBN : 978-616-413-536-9
บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง  นายตรีวิทย์  วินิชสำเภาทิพย์
จัดทำ เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2560 จำนวน 252 หน้า
#121  ชื่อเรื่อง :  รักต่างสไตล์ ของผู้ชายต่างเหตุผล (Love Syle Story)
ISBN : 978-491-348-7
เขียนโดย  Dugdae
จัดทำ เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2560 จำนวน 208 หน้า


#122   ลืมร้อน
ISBN : 974-7115-80-5
เขียนโดย  สมศรี  สุกุมลนันทน์
จัดทำ  เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2560 จำนวน 150 หน้า

#123   แม่วาดเมียบียอร์น ตอนพาเด็กไทยท่องยุโรป
ISBN : 978-974-9805-35-0
เขียนโดย  จันทร์  ศรีจรูญ แอนเดอร์สัน
จัดทำ  เมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน ปีพุทธศักราช 2560 จำนวน 208 หน้า


#124   นรกหนาวในเยอรมัน
ISBN : 974-87044-0-8
เขียนโดย  คำพูน   บุญทวี
จัดทำ  เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2560 จำนวน 255 หน้า


#125   จากต้นจนอวสาน
ISBN : 974-7053-70-5
เขียนโดย  จันทรำไพ
จัดทำ  เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2561 จำนวน 263 หน้า