วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

จ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39 18 ส.ค. 2559

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่จ่ายเงินสมทบ
โดย หักบัญชีธนาคาร อย่าลืมนำเงินเข้าก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน
หรือ
ส่งเงินสมทบผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน


แหล่งที่มา   Facebook : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น