วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ปี 2559 หักลดหย่อนภาษีจากเที่ยว-ช้อปช่วยชาติได้ 75,000 บาท

มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มี 2 มาตรการคือ

1. ค่าลดหย่อนจากการใช้จ่ายท่องเที่ยวสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
โดยต้องเป็นค่าโรงแรมและค่าที่พักสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการนำเที่ยวตามกฎหมาย  มาตรการนี้เป็นมาตรการต่อเนื่องมาจากปี 2558


2. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ 15,000 บาท 
โดยนำรายจ่ายจากการ “กิน-เที่ยว” หรือค่าใช้จ่ายจากการจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร
(ไม่รวมสุรา เบียร์ ไวน์) รวมถึงค่าที่พักโรงแรม มาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ มีผลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 9 วัน คือ 9-17 เมษายน 2559 ที่ผ่านมานี้

โครงการช้อปช่วยชุมชน (ช้อป OTOP ช่วยชาติ ) ตามมติ ครม.เมื่อเดือน กรกฎาคม 2559

3. เป็นการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) สูงสุด 15,000 บาท
ที่ได้รับการรับรองจากส่วนราชการ และจดทะเบียนผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดหย่อนภาษีสูงสุดคือ 15,000 บาท และระยะเวลาการซื้อตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2559 เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน คือ “ใบกำกับภาษี” แบบเต็มรูป

4. มาตรการเที่ยวช่วยชาติ 1 – 31 ธ.ค. 59 สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 
ตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ค่าลดหย่อนจากการใช้จ่ายท่องเที่ยวเดือนธันวาคมสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องเป็นค่าโรงแรมและค่าที่พักสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งแต่วันที่
1  – 31 ธันวาคม 2559 ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการนำเที่ยวตามกฎหมาย

5. มาตรการช้อปช่วยชาติ 15,000 บาท ตามมติ ครม. 13 ธ.ค. 59 
สามารถนำค่าลดหย่อนในโครงการช้อปช่วยชาติ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ในช่วง วันที่ 14 -31 ธ.ค. 2559 โดยมีเงื่อนไข 3 ข้อคือ
1. จำนวนเงินลดหย่อนภาษีสูงสุด คือ 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. ระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559
3. หลักฐานคือ “ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป”

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น