วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เงินเดือนเท่านี้ เสียภาษีเท่าไหร่ ? ฉบับ ภาษีเงินได้ ปี 60

http://www.manager.co.th/OnlineSection/ViewNews.aspx?NewsID=9590000039817

การปรับโครงสร้างของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2560 
มีอะไรใหม่ๆ ที่เปลี่ยนไปบ้าง ?
การปรับโครงสร้างของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 60 นี้
มีจุดเด่นๆ ก็ตรงที่ ใครที่มีเงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาทนั้น
ไม่ต้องเสียภาษี แต่ยังมีค่าลดหย่อนใหม่ กับ
โครงสร้างการการจัดเก็บภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป

ค่าลดหย่อนใหม่ 
 1. สำหรับผู้มีเงินได้ส่วนบุคคลจากเดิม 30,000 บาท เพิ่มเป็น 60,000 บาทต่อปี
 2. สำหรับคู่สมรสจากเดิม 30,000 บาท เพิ่มเป็น 60,000 บาท
 3. สำหรับค่าลดหย่อนจากการมีบุตร
  จากเดิมลดหย่อนบุตรคนละ 15,000 บาท ไม่เกิน 3 คนนั้น
  จะเพิ่มเป็นหักลดหย่อนได้ 30,000 บาท ซึ่งไม่จำกัดจำนวนบุตร
  อีกทั้งยังยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร
 4. สำหรับคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
  ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท
 5. สำหรับกองมรดก จากเดิม 30,000 บาท ปรับเป็น 60,000 บาท
 6. สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
  จากเดิมหุ้นส่วนคนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท
  ปรับเป็นให้หักลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท
โครงสร้างการการจัดเก็บภาษี
 • สำหรับเพื่อนๆที่รายได้ไม่ถึง  150,000 บาท ต่อปี จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี
 • สำหรับเพื่อนๆที่มีรายได้  150,001-300,000 บาท ต่อปี จะต้องเสียภาษี 5%
 • สำหรับเพื่อนๆที่มีรายได้  300,0001-500,000 บาท  ต่อปี จะต้องเสียภาษี 10%
 • สำหรับเพื่อนๆที่มีรายได้  500,001-750,000 บาท   ต่อปี  จะต้องเสียภาษี 15%
 • สำหรับเพื่อนๆที่มีรายได้  750,001-1,000,000 บาท    ต่อปี จะต้องเสียภาษี 20%
 • สำหรับเพื่อนๆที่มีรายได้  1,000,001-2,000,000 บาท ต่อปี จะต้องเสียภาษี 25%
 • สำหรับเพื่อนๆที่มีรายได้  2,000,001-5,000,000 บาท   ต่อปี จะต้องเสียภาษี 30%
 • สำหรับเพื่อนๆที่มีรายได้  5,000,001 บาทขึ้นไป ต่อปี จะต้องเสียภาษี 35%
สรุป
(ตัวอักษรสีแดง คือ ยังไม่ได้ประกาศเป็นกฎหมาย)  แหล่งที่มาของภาพสรุป  เว็บไซต์บล็อกภาษีข้างถนน

แหล่งที่มา   เว็บไซต์ MoneyHab

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น