วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปีที่ 2 ฉบับที่ 459 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

new)108 ฉบับวันพฤหัสบดี 9 มิถุนายน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
หน่วยงานทุกภาคส่วนพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ขณะที่พสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมถวายความจงรักภักดีแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองทั่วประเทศ

สหประชาชาติยกย่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

องค์การอนามัยโลกชื่นชมไทยปลอดการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกเป็นประเทศแรกของเอเชีย

ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/e-book-new108-volumes-459-9-june-2559.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น