วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ปีที่ 2 ฉบับที่ 374 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

"ผู้พิพากษาด่ากราด" "หนุ่มกร่างจอดรถขวางการจราจร" หรือกรณี "หนุ่มยาริสกับดีเจฟอร์จูนเนอร์" ทั้งหมดที่เอ่ยมาเป็นตัวอย่างของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมและได้รับการพูดถึงในวงกว้าง
ความอดทนของมนุษย์เราน้อยลงอย่างนั้นหรือในสภาพสังคมที่ทุกคนเบียดเบียนและแข่งขันกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเราจะมีวิธีควบคุมอารมณ์โกรธอย่างไร เพื่อให้ไม่ตกเป็นทาสของมัน
อ่านทัศนะของผู้เชี่ยวชาญที่วิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยา

ใน new)108 ฉบับวันพฤหัสบดี

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/e-book-new108-volumes-374-28-jan-2559.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น