วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ปีที่ 2 ฉบับที่ 391 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

จากผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ของประเทศมาสู่เจ้าของธุรกิจค้าปลีกที่ทำให้วงจรการค้าครบถ้วนจากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สองนักธุรกิจผู้มีบทบาทสำคัญในเมืองไทยเป็นที่จับตามองอีกครั้งเมื่อสยายปีกสู่ไฮเปอร์มาร์ทด้วยการซื้อหุ้นห้างค้าปลีกที่มีสาขาทั่วประเทศ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลอย่างไร

อ่านได้ใน new)108 ฉบับวันอังคารนี้

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/new108-391-23-2559.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น