วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 262 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คุณเคยสำรวจตัวเองหรือไม่ว่าใช้ถุงพลาสติกจำนวนเท่าใดในหนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน และหนึ่งปี
ปริมาณถุงพลาสติกที่คนไทยใช้กลายเป็นขยะจำนวน 27 ล้านตัน โดยครึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี และทราบหรือไม่ว่าขยะประเภทนี้ใช้เวลามากกว่า 400 ปี ไปจนถึง 1,000 ปีเพื่อย่อยสลาย

การรณรงค์ให้เริ่มต้นจับจ่ายใช้สอยตามห้างร้านโดย "ลด" "ละ" และ "เลิกใช้" ถุงพลาสติกอาจไม่เพียงพอ แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อก้าวอื่นๆ ในการรักษาโลกใบนี้

new)108 ฉบับนี้ อยากให้คุณๆ ได้อ่านเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับ "ถุงพลาสติก" ที่เมื่อเรากำจัดทิ้งเป็นขยะจะกลายเป็นมรดกในรูปของภาระอันยิ่งใหญ่ที่รุ่นลูกรุ่นหลานต้องหาทางแก้ไขกันต่อไป

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/e-book-new108-volumes-262-18-august-2558.html


แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น