วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บุญ

ได้คนดีๆ มาด้วยบุญเก่า
ต้องอาศัยบุญใหม่รักษาคนดีๆ ไว้ด้วย

บุญใหม่ คือความคิดดีๆ
คิดเกื้อกูล ไม่ใช่เอาแต่คิดเรียกร้อง

คิดดึงดูดด้วยน้ำใจไมตรี
ไม่ใช่มีแต่แรงผลักไสด้วยสายตาจ้องจับผิด
คิดรักษาใจตนให้พ้นมลทิน
ไม่ใช่ปล่อยใจให้หวังว่าจะเจอที่ดีกว่าร่ำไป

ถึงบุญเก่าไม่ดี
ไม่ค่อยเจอใครรักจริงหวังแต่ง
ก็คิดดีเพื่อสั่งสมบุญใหม่ได้

ฝึกหัดตั้งแต่ยังไม่เจอคนรัก
ฝึกเอากับคนรอบตัว
คิดเกื้อกูล คิดดึงดูด และคิดรักษาศีล
โชคดีทางความรักก็เกิดเอง ไม่ช้าก็เร็ว

ใช้ชีวิตให้ผ่านไปชาติหนึ่ง
แบบคนมีความสุขทางความรักนั้นยาก
เพราะต้องอาศัยทั้งบุญเก่า
กับบุญใหม่ประกอบพร้อม

คนบุญเก่าดี แต่เหลิงด้วยความไม่รู้
ก็สร้างบาปใหม่ให้ชีวิตรักอับปางได้

ขณะที่คนบุญเก่าไม่ดี
แต่คิดได้แบบอ่านเกมออก
ก็สร้างบุญใหม่ สร้างดวงใหม่เอง
โดยไม่ต้องรอ ไม่ต้องง้อบุญเก่าเลย!

แหล่งที่มา   Facebook : ดังตฤณ Dungtrin Fan Club

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น