วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คุณค่าของคุณ...เป็นของคุณ

หากสิ่งที่คนไม่กี่คน
ตัดสินคุณ.....ว่าคุณไม่มีคุณค่าสำหรับเขา

หากคนไม่กี่คน
บอกว่าเขา.....ไม่ชอบคุณ

หากคนไม่กี่คน
ตัดสินทุกอย่างในชีวิตคุณ..ว่าคุณไร้ค่า

แต่มันไม่ได้แปลว่าคุณจะไร้ความหมาย
กับคนทุกๆ คนบนโลกนี้

มีใครบางคน มองหาและตามหาคุณค่าที่คุณมี
มีใครหลายคน อยากได้คุณสมบัติบางอย่างที่เป็นคุณ
คุณคือคุณ คุณคือคนที่มีพลัง
ที่ไม่ยอมให้ใครบางคน
มาชี้หรือตัดสินว่าคุณเป็นอย่างไร

จงเชื่อมั่นสิ่งที่คุณมี สิ่งที่คุณเป็น
นำสิ่งที่เรามีไปมอบให้คนที่ต้องการ
เมื่อการพบกันระหว่างคุณค่าที่คุณมี
กับคนที่มองเห็นคุณค่านั้น

จากคุณสมบัติที่ไร้ค่า
จะแปลงเปลี่ยนเป็นของมีค่าในที่สุด
... เพชร...ที่อยู่ในมือคนมองไม่เห็นค่า
... อย่างไรก็ไม่มีค่า
... ... เพชร...ที่อยู่ในมือคนเห็นค่า
... ... เขายิ่งทวีมูลค่านั้นร้อยเท่าทวีคูณ

อย่ารีบด่วนตัดสินคุณค่าของตัวเอง
จากคำพูดขึ้นๆ ลงๆ ของคนบางคน
จงพิสูจน์ให้โลกเห็นคุณค่าของคุณ
จากสิ่งที่มีคนบางคนไม่ต้องการ
ให้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ

คุณค่าของคุณ...เป็นของคุณ
ไม่ใช่การตัดสินของคนแค่บางคน

แหล่งที่มา   Facebook :  Narai Property

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น