วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

อยู่เย็น...เป็นโสด

ไม่เจอ "คู่แท้" แล้วเหงา
ดีกว่าเศร้าเพราะเจอ "คู่เทียม"

คนที่เร่งมีรัก..เพราะเหงา
มักได้เศร้ากับบทเรียน
มากกว่าได้สุขกับของจริง
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
การเป็นโสดนั้นดี
หากคุณรู้จักทำตัวเอง..ให้เป็นสุข
การมีคู่ก็ดีเช่นกัน
หากรู้จักทำให้คนอื่น..ไม่เป็นทุกข์เพราะตัวคุณ
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ถาม :
แล้วถ้าเราโสดในชาตินี้
เกี่ยวกับบุญหรือกรรมมากกว่าคะ
ตอบ :
บอกตายตัวไม่ได้
ถามง่ายๆ แล้วกัน
โสดแล้วมีความสุขไหม
ได้บำเพ็ญธรรมพัฒนาจิตวิญญาณไหม
มีคู่แล้วมีความสุขไหม
ได้บำเพ็ญธรรมพัฒนาจิตวิญญาณไหม
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
แม้คุณสมใจ ได้อยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักในวันนี้
แต่คุณก็ไม่รู้เลยว่าวันไหน
จะมีเงื่อนไขหรือปัจจัยใด มาพรากเขาไป

และวันใด
บุคคลอันเป็นที่รักถูกพรากไป
โดยไม่อาจหลีกเลี่ยง
วันนั้นเองที่ต้องตระหนัก ด้วยความตระหนกว่า
"คุณไม่เคยมีสิทธิ์อยู่กับใครจริง.."
คุณต้องอยู่กับตัวเองตลอดไป
ตราบเท่าที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด

ฉะนั้น ถ้าเตรียมสร้างตัวเองให้น่ารัก
น่าอบอุ่น และน่าอยู่ด้วย
คุณก็จะมีความสุขอยู่กับตัวเอง
ในทุกวาระสุดท้าย
ไม่ว่าจะต้องตายโหงในชาตินี้
หรือตายดีในชาติไหน

แหล่งที่มา    Facebook : ดังตฤณ Dungtrin Fan Club

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น