วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 309 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สองเดือนที่ผ่านมา จำนวนประเทศในยุโรปที่แบนสินค้าจีเอ็มโอเพิ่มมากขึ้น ในอเมริกามีกระแสต่อต้านกฎหมายฉบับใหม่ที่ยังผลให้ล้มเลิกกฎหมายของรัฐต่างๆ ที่ระบุให้ฉลากบรรจุภัณฑ์สินค้าต้องมีรายละเอียดวัตถุดิบจีเอ็มโอ อะไรคือ จีเอ็มโอ และในประเทศไทย มีความเคลื่อนไหวเรื่องการเฝ้าระวังสินค้าตัดแต่งพันธุกรรมอย่างไร อ่าน new)108 ฉบับวันพฤหัสฯ นี้

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/e-book-new108-volumes-309-22-oct-2558.html


แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น