วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Google Logo : George Boole's 200th Birthday

จอร์จ บูล (George Boole) เขาเป็นนักคณิตศาสตร์และนักปรัชญาชาวอังกฤษ มีผลงานสำคัญคือ การค้นคิด พีชคณิตแบบบูล (Boolean algebra)  ซึงได้กลายมาเป็นรากฐานสำคัญของตรรกศาสตร์ และ วงจรดิจิตอล โดยวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันครบรอบวันเกิด 200 ปี ของจอร์จ บูล

แหล่งที่มา   เว็บไซต์ Zcooby.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น