วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ปีที่ 2 ฉบับที่ 341 วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

10 ธันวาคม นอกจากเป็นวันรัฐธรรมนูญในเมืองไทย ยังเป็นวันสิทธิมนุษยชนที่มีการรณรงค์ทั่วโลกกระนั้นก็ตาม การมีวันนี้มิได้หมายความว่าการละเมิดสิทธิจะหมดไปnew)108 ฉบับวันพุธ พูดถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์จากมุมมองของนักกฎหมาย และนโยบายเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานในการรับบริการรักษาพยาบาลจากทัศนะของประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/new108-02-12-2557-page-1.html?b=1&p=1แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น