วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ปีที่ 2 ฉบับที่ 365 วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

30 ปี นับตั้งแต่เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิหมอชาวบ้าน จนแตกหน่อกลายเป็น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หน่วยงานนี้ผลักดันให้เกิดการรับรู้ถึงพิษภัยบุหรี่และกลยุทธของภาคธุรกิจยาสูบ

new)108 ฉบับ พบบทสัมภาษณ์ ศาสตรจารย์นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่จะมาเปิดเผยมุมมองของคนที่อยากให้คนไทยลด/ ละ/ เลิก บุหรี่ ตลอดการทำงาน 30 ปีที่ผ่านมา

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/e-book-new108-volumes-365-15-jan-2559.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น