วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ปีที่ 2 ฉบับที่ 359 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

1 มกราคมที่ผ่านมา หลายคนคงทราบกันแล้วว่า 10 ประเทศในภูมิภาครวมตัวกันเป็น กลุ่มประชาคมอาเซียน อันเป็นความร่วมมือ 3 ด้านสำคัญ คือ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยส่วนแรกมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก จนเป็นที่มาของชื่อ เออีซี หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

new)108 ฉบับวันพฤหัสบดี เราจะพาไปสำรวจความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ผ่านทัศนะของผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่ กลุ่มประชาคมอาเซียน เต็มรูปแบบ

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/e-book-new108-volumes-359-7-jan-2559.html


แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น