วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

ปีที่ 2 ฉบับที่ 346 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ขณะที่ประเทศไทยกำลังยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เราต้องอาศัยการเชื่อมที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ โครงการยักษ์ที่เป็นความร่วมมือระดับประเทศจึงมีส่วนผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้า โดยเฉพาะการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน โครงการรถไฟไทย-จีน ความเร็วสูงที่เชื่อมจุดต่างๆ เข้ากับกรุงเทพฯ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ภาครัฐเร่งผลักดันให้เกิดขึ้น

new)108 ฉบับวันพฤหัสบดีนี้ พาไปสำรวจความคืบหน้าของอภิมหาโครงการดังกล่าว

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/e-book-new108-volumes-346-17-dec-2558.html


แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น