วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 247 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การรณรงค์เชื้อเชิญให้ "หยุด" สูบ หรือ "อย่า" เริ่มสูบ คงเป็นการพูดที่ไม่มีน้ำหนัก เครือข่ายทั้งหลายจึงมักอ้างอิงเรื่องตัวเลขผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่ วันนี้ภาคีเครือข่ายปลอดบุหรี่กำลังขยายการทำงานแบบเจาะลึกลงพื้นที่ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่อง new)108 ลงไปดูการทำงานที่กระบี่และนำรายงานล่าสุดมาฝากในฉบับวันพฤหัสฯ นี้

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/e-book-new108-volumes-247-23-july-2558.html


แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น