วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เทคนิคคิดเลขเร็ว

เทคนิคการบวกเลขเรียงกัน 10 จำนวน


เทคนิค หารเร็ว
เทคนิคการคูณเลข 11หา % แบบรวดเร็วคูณลัดเลข 2 หลักวิธีการคูณเลขจำนวนมาก


หาคำตอบเลขยกกำลัง 2 ภายในบรรทัดเดียว


เทคนิคการลบเลขเร็ว
การถอดรากที่ 3 ใน 3 ขั้นตอนหาคำตอบเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5
หาคำตอบเลขยกกำลัง 2 ภายในบรรทัดเดียวหาคำตอบการคูณเลข ที่ลงท้ายด้วย 9 (double)หาเศษเหลือที่เกิดจากการหารด้วย 9คูณเลขใดๆ อัจฉริยะการหารด้วย 9 ได้คำตอบไม่เกิน 9 วินาทีสูตรการหาเลขยกกำลัง


แหล่งที่มา     เว็บไซต์ MThai

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น