วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 251 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เอกลักษณ์อย่างเอกอุของความเป็นไทย คือ ภาษาที่ใช้สื่อสาร เพราะประเทศไทยมีภาษาของเราเอง
29 กรกฎาคม เป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ" สมควรอย่างยิ่งที่เราจะแสดงความภาคภูมิใจด้วยการอนุรักษ์และใช้ภาษาอย่างถูกต้อง

รับแจก new)108 ฉบับนี้แลัว เริ่มต้นด้วยตัวคุณเอง ฟัง พูด เขียน อ่าน ภาษาของเราในแบบที่ควรจะเป็นกันเถิด

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/e-book-new108-volumes-251-29-july-2558.html


แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น