วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 255 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โลกเปลี่ยนไป แต่บทบาทของแม่ในฐานะศูนย์กลางของครอบครัวยังโดดเด่นคู่สังคมไทย
แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า แม่ยุคดิจิทัลมีวิธีการดูแลลูกที่ใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์มากขึ้นก่อนที่วันแม่จะมาถึงในสัปดาห์หน้า new)108 ฉบับนี้มีผลการวิจัยเรื่องการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของแม่ยุคปัจจุบัน และความคิดเห็นของคุณแม่ที่สร้างชุมชนออนไลน์แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเป็น "พี่เลี้ยง" คนสำคัญ

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/e-book-new108-volumes-255-6-aug-2558.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น