วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การคุ้มครองวงเงินฝาก

ในอดีตผู้ฝากเงินในบัญชีเงินฝากจะได้รับการคุ้มครองวงเงินฝากที่จะได้คืนหากสถาบันการเงินไม่สามารถจ่ายเงินได้เป็นจำนวน 50 ล้านบาท แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ส.ค. 59 คุ้มครองวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท และ
ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 59 เป็นต้นไปจะคุ้มครองวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

(มาตรา 53 และ 54 พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551, มาตรา 3(3)
และ (4) พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555)

แหล่งที่มา    เว็บไซต์ www.matralaw.com,       Facebook : Matra Law

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น