วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โลกนี้จึงไม่มีคนรายได้น้อย มีแต่คนที่เป้าหมายไม่เร้าใจ

โลกนี้ไม่มีคนที่รายได้น้อย
มีแต่คนที่ความสามารถน้อย

โลกนี้ไม่มีคนที่ความสามารถน้อย
มีแต่คนที่ขี้เกียจ

โลกนี้ไม่มีคนที่ขี้เกียจ
มีแต่คนที่ไม่มีเป้าหมาย

โลกนี้ไม่มีคนที่ไม่มีเป้าหมาย
มีแต่คนที่มีเป้าหมายไม่เร้าใจ

เป้าหมายที่เร้าใจ
จะกระตุ้นคุณให้เป็นคนใหม่
คุณคนใหม่ จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุก ๆ อย่าง
กลายเป็นคนขยันหาความรู้ พัฒนาตัวเอง
เมื่อพัฒนาตัวเอง ความสามารถก็จะเพิ่มขึ้น
เมื่อความสามารถเพิ่มขึ้น รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเอง

โลกนี้จึงไม่มีคนรายได้น้อย
มีแต่คนที่เป้าหมายไม่เร้าใจ

แหล่งที่มา    Facebook : Boy's Thought

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น