วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 275 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายนถือเป็นวันสำคัญ และเป็นทางแยกในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย เมื่อสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศจะลงมติผ่านหรือไม่ผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านอะไรคือเสียงสะท้อนถึงความไม่เห็นด้วย ขณะเดียวกันการคว่ำร่างฉบับนี้จะส่งผลเสียอย่างไร ขั้นตอนหลังจากลงมติรับหรือไม่รับคืออะไรไม่ต้องเป็นคอการเมือง ก็อ่านความเคลื่อนไหวล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งสำคัญในวันอาทิตย์นี้ได้ใน new)108 ฉบับวันศุกร์นี้

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/e-book-new108-volumes-275-04-sep-2558.html


แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น