วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 274 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

ชื่อของกรุงเทพฯ คือ เมืองฟัาอมรของเหล่าทวยเทพ แน่นอนว่าเมืองหลวงของประเทศไทยกำลังได้รับปรับโฉมเพื่อรองรับความเป็นมหานครศูนย์กลางแห่งอาเซียน new)108 ฉบับนี้รวมโครงการสำคัญเพื่อปรับโฉมเมืองเอกของนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้โดดเด่นสะดุดตายิ่งขึ้น การนำสายไฟ้ลงใต้ดินเป็นไปได้ไหม โครงการสนับสนุนให้กรุงเทพฯเป็นเมืองน่าเดินคืบหน้าอย่างไร และเสียงคัดค้านการทำเส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาจะทำให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชุมชนหันมาสนับสนุนได้อย่างไร อ่านได้ในฉบับนี้

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/e-book-new108-volumes-274-3-sep-2558.html


แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น