วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 280 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน หลังจากสภาปฏิรูปแห่งชาติมติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาลในตอนนี้ คือ การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 21 ท่านมาเริ่มต้นร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ ก่อนที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติจะเดินหน้าตามโรปแมปที่วางไว้new)108 ฉบับนี้ เรามีบทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ที่จะถ่ายทอดมุมมองด้านการเมืองในประเด็นสำคัญๆ จากทัศนะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบัน

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/e-book-new108-volumes-280-11-sep-2558.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น