วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 297 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หนึ่งเดือนเต็มนับจากสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป วันนี้เราได้คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ 21 ท่าน โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ทั้งหมดมีเวลา 180 วันที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อนำมาใช้เป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนการเมืองการปกครองของประเทศต่อไป แต่สิ่งที่เราจะได้เห็นต่อจากนี้คืออะไร และฝ่ายต่างๆ คาดหวังอะไรจากคณะกรรมาธิการชุดนี้ อ่านได้ใน new)108 ฉบับนี้

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/ftcj2nkpg.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น