วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 277 วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

ก้าวต่อไปของประเทศไทยจะเดินหน้าในทิศทางไหน หลังจากสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติด้วยเสียงข้างมากไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปในการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไปในการร่างรัฐธรรมนูญคืออะไร ระยะเวลาก่อนการทำประชามตินานขนาดไหน และเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร อ่านได้ใน new)108 ฉบับอังคารนี้

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/e-book-new108-volumes-277-08-sep-2558.html


แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น