วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 287 วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558


หากคุณช่วยโลกลดมลพิษได้ คุณพร้อมจะทำหรือไม่

รถยนต์สร้างความสะดวกสบายให้กับเจ้าของ แต่กลับพ่นก๊าซที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวันปลอดรถสากล คือ หนึ่งวันที่คุณจะมีส่วนลดก๊าซพิษ ด้วยการจอดรถไว้ที่บ้าน แล้วหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือพาหนะที่ไร้มลพิษ เริ่มจาก 1 วัน เป็น 2 และ 3 และ 4 วัน.... เริ่มจาก 1 คน 1 คัน เป็น 2 และ 4 และ 8 และขยายขอบเขตไปเรื่อย เริ่มต้นวันนี้ วันปลอดรถสากล

อ่านต่อได้ที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/ftjqdseep.htmlแหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น