วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 278 วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

การศึกษา คือ หัวใจของการพัฒนาประเทศ แต่ข่าวที่เราได้ยินในระยะหลัง คือ ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยที่ไล่หลังหลายประเทศในเอเซียและอาเซียน
นโยบาบปรับเวลาเรียน ลดวิชาการ เพิ่มทักษะอื่นๆ ในชั้นประถมศึกษาและมัธยมต้นจะช่วยได้ไหม การเปลี่ยนระบบสอบให้เน้นอัตนัยมากขึ้นมีประโยชน์อย่างไร แล้วเหตุใดธุรกิจรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ถึงเป็นปัญหาสำคัญในระดับอุดมศึกษา

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/e-book-new108-volumes-278-09-sep-2558.html


แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น