วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปีที่ 2 ฉบับที่ 284 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

"รถติด รถติด รถติด" เสียงบ่นจากผู้ใช้รถใช้ถนนสะท้อนกลับไปกลับมาตลอดระยะเวลาที่กรุงเทพฯ มหานครเริ่มมีปริมาณรถพอๆ กับจำนวนประชากร ขณะที่นโยบายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนกำลังรุดหน้าให้ทันการเติบโตขยายตัวของเมือง

การขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสารพัดสีกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ และต้องแลกมาด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นผิวถนนบางจุด รวมทั้งการปิดสะพานข้ามแยกเกษตรและรัชโยธิน ที่อาจจะก่อวิกฤตจราจรนานเป็นปี แต่ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนกรุงในอนาคต

อ่าน new)108 ฉบับนี้ไว้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม

อ่านต่อที่ http://www.flipsnack.com/new108daily/e-book-new108-volumes-284-17-sep-2558.html


แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น