วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สรรพากรรุกเจรจาภาษีซ้อนรองรับการค้าไร้พรมแดน

สรรพากรรุกหน้าเจรจาภาษีซ้อนเพื่อรองรับกระแสการค้าไร้พรมแดน สาธิตเผยปัจจุบันไทยมีเครือข่ายอนุสัญญาภาษีซ้อนเพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศ 64 ฉบับ

วันนี้ ( 15 พ.ค.2555) นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สภาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบอนุสัญญาภาษีซ้อน ได้แก่ อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับปาปัวนิวกินี โมร็อกโก บรูไน ทาจิกิสถาน เคนยา ไอร์แลนด์ ลิทัวเนีย เอสโตเนีย และฟิลิปปินส์ฉบับใหม่ ทั้งนี้ เมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้ไปดำเนินการทางการทูตแล้ว ก็จะมีผลใช้บังคับทันที

ปัจจุบันไทยมีอนุสัญญาภาษีซ้อนแล้ว 55 ฉบับ แต่เมื่อรวมกับอนุสัญญาที่เพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว จะทำให้ประเทศไทยมีเครือข่ายอนุสัญญาภาษีซ้อนเพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศทั้งสิ้น 64 ฉบับ ซึ่งจะสนับสนุนการลงทุนระหว่างประเทศ โดยจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำลงและไม่ซ้ำซ้อน ขณะเดียวกันกรมสรรพากรก็ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีด้วย

นายสาธิต กล่าวว่า ระยะแรกกรมสรรพากรมีนโยบายที่จะเจรจาให้ครอบคลุมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (เออีซี)ทั้งหมดก่อน โดยปัจจุบันประเทศไทยมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศสมาชิกเออีซีที่มีผลใช้บังคับแล้ว 8 ฉบับ เหลือเพียงกัมพูชาเท่านั้น ซี่งกรมสรรพากรจะเร่งเจรจาเป็นลำดับถัดไป จากนั้น กรมสรรพากรก็จะขยายการเจรจาออกไปยังประเทศอื่นๆ นอกกลุ่มเออีซีเพิ่มเติมจากเดิมด้วย

แหล่งที่มา   เว็บไซต์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 16:38 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น