วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

12 ข้อ ที่คนจิตใจเข้มแข็งเขาคิดกัน


 1. ไม่มัวเสียใจกับโชคชะตา แต่รับผิดชอบกับชีวิตตัวเองและเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ง่ายและยุติธรรมเสมอไป
 2. ไม่ยอมให้คนอื่นทำตัวเองจิตตก เพราะรู้ว่าเราควบคุมจิตใจและความคิดของเราเอง
 3. เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง เพราะรู้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องเลี่ยงไม่ได้ และหลายครั้งก็นำมาซึ่งโอกาส ถ้ารู้จักปรับตัว
 4. ไม่เสียเวลาบ่นในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เช่น รถติดอยู่กลางถนน หรือ สายการบินทำกระเป๋าเดินทางหาย แต่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นไปแล้วและทางแก้ปัญหาต่อไป 
 5. ไม่เอาใจทุกคนทุกเรื่องทุกเวลา แต่รู้จักปฏิเสธเมื่อจำเป็น
 6. ไม่กลัวความเสี่ยงถ้าได้ศึกษามาอย่างดีแล้ว เพราะเข้าใจว่า ความรู้จริงจะช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จและลดความเสี่ยงที่จะล้มเหลวลงไปได้ (แม้บางครั้งอาจจะต้องล้มเลิกความคิดก็ตาม เมื่อศึกษาแล้วพบว่าได้ไม่คุ้มเสีย) 
 7. ไม่จมปลักอยู่กับอดีตทั้งที่ดีและแย่ แต่เอามาเป็นบทเรียน เพื่อให้มีชีวิตปัจจุบันและอนาคตที่ดีขึ้น
 8. ไม่ทำผิดเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่จะเรียนรู้และปรับปรุงตัว
 9. ไม่มัวแต่นั่งอิจฉา แต่จะยินดีกับความสำเร็จของคนอื่น และเรียนรู้วิธีของเขาเพื่อเอามาใช้กับตัวเอง
 10. เข้าใจว่าความสำเร็จต้องใช้เวลา ไม่ล้มเลิกเมื่อล้มเหลวในครั้งแรก แต่จะพยายามแก้ไขจนสำเร็จ (รวมถึงยอมรับได้ ถ้าต้องเปลี่ยนความคิด หากรู้ตัวว่าที่ทำมามันผิดจริง ๆ ฝืนทำไปก็ล้มเหลวอีกแน่ ๆ)
 11. มีความสุขในการใช้เวลากับตัวเอง เพื่อให้ความคิดตกผลึก และให้มีสมาธิในการทำงาน ไม่หวังพึ่งพาใครหรือต้องเข้าสังคมที่ไม่ใช่เรื่องงานอยู่ตลอดเวลา
 12. ไม่คาดหวังจากคนอื่น ไม่คิดว่าสุดท้ายโลกจะต้องเมตตา แต่จะลงมือทำด้วยตัวเอง 
แปลและรวบหัวข้อจาก “13 Things Mentally Strong People Don’t Do” ของ Amy Morin จาก lifehack.org http://goo.gl/HlctJo

ภาพจาก http://goo.gl/mPTNyQ

แหล่งที่มา    Facebook : Thailand Investment Forum

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น