วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ย่อคนทั้งโลก 7,000 ล้านคน เหลือ 100 คน มีอะไรอยู่ในก่อไผ่ให้น่ามอง

ถ้าย่อให้คนทั้งโลก 7,000 ล้านคน ให้เหลือแค่ 100 คน

เพศ 
50 คนเป็นผู้ชาย
50 คนเป็นผู้หญิง ./T

อายุ 
26 คนเป็นเด็ก (0-14 ปี)
66 คนเป็นผู้ใหญ่ (15-64)
อีก 8 คนเป็นผู้สูงอายุ (65 ขึ้นไป) ./I

เชื่อชาติ
60 คนเป็นชาวเอเชีย
15 คนเป็นแอฟริกัน
11 คนเป็นชาวยุโรป
9 คนมาจากอเมริกาใต้
5 คนมาจากอเมริกาเหนือ ./F

ศาสนา
33 คนเป็นคริสต์
22 คนเป็นมุสลิม
14 คนเป็นฮินดู
7 คนเป็นพุทธ
12 คนนับถือศาสนาย่อยอื่น ๆ
ส่วนอีก 12 คน ไม่นับถือศาสนาใด ๆ ./T

ภาษา
12 คนพูดภาษาจีน
5 คนพูดภาษาสเปน
5 คนพูดอังกฤษ
3 คนพูดอารบิก ฮินดี เบงกาลี และ ปอตุกีส อย่างละพอ ๆ กัน
2 คนพูดรัสเซีย และญี่ปุ่น อย่างละพอ ๆ กัน
อีก 62 คน พูดภาษาอื่น ๆ (อย่างภาษาไทยมีคนใช้ไม่ถึง70 ล้านคน จากประชากรโลก 7 พันล้าน ก็ไม่ถึง 1%) ./I

การศึกษา
83 คน อ่านออกเขียนได้
17 คน อ่านเขียนไม่ได้
7 คนเรียนระดับปริญญา ./F

คุณภาพชีวิต
77 คนมีที่อยู่อาศัย
23 คนไม่มีบ้าน ./T
1 คนกำลังจะป่วยตาย
15 คนกำลังขาดอาหาร
21 คน อ้วนเกินไป

เศรษฐกิจ
48 คนมีรายได้น้อยกว่า 64 บาท ($2) ต่อวัน
80 คนมีรายได้น้อยกว่า 320 บาท ($10) ต่อวัน
40 คนที่จนที่สุด สร้างรายได้รวมกัน 5% ของคนทั้งโลก
20 คนที่รวยที่สุด สร้างรายได้รวมกัน 75% ของคนทั้งโลก ./I

สาธารณสุข
87 คนมีน้ำดื่มที่สะอาด
แต่อีก 13 คน ไม่มี
65 คนมีสุขอนามัยดี
19 คนต้องใช้ห้องน้ำสกปรก
16 คนไม่มีห้องน้ำ

เทคโนโลยี
78 คนมีไฟฟ้าใช้
22 คนไม่มี
75 คนมีโทรศัพท์มือถือ
30 คนได้ใช้อินเตอร์เนท
22 คนได้ใช้คอมพิวเตอร์ ./F

หากเราเป็นคนไทย พูดภาษาไทย และนับถือศาสนาพุทธ เราเป็นประชาส่วนน้อยมาก ๆ ของโลกใบนี้ ... ไม่ถึง 1%

และหากเรามีข้าวกินอิ่มท้อง มีบ้านอยู่ มีไฟฟ้า มีอินเตอร์เนท (อย่างที่กำลังใช้อ่านโพสท์นี้อยู่) มีเงินเดือนเดือนละหมื่นกว่าบาทขึ้นไป ... บอกได้เลยว่า เรามีชีวิตที่ค่อนข้างดีแล้ว เมื่อเทียบกับชาวโลกโดยรวม

สถิติจาก: http://www.100people.org/statistics_detailed_statistics.php?section=statistics และ http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats

แหล่งที่มา   Facebook : Thailand Investment Forum

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น