วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

ถ้านั่งรถผ่านถนนอิสรภาพ  แถวบ้านช่างหล่อ  เขตบางกอกน้อย ที่ตั้งของฐานทัพเรือกรุงเทพ  (Bangkok Naval Base)  ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของพระราชวังนันทอุทยาน เดิมชื่อ สถานีทหารเรือกรุงเทพ สถาปนาขึ้นในปี 2475 ตั้งหน่วยอยู่ในเขตพระราชนิเวศน์สถาน (กองบังคับการกรมพลาธิการทหารเรือในปัจจุบัน) มีการปรับรูปแบบการจัดหน่วยทหารเรืออยู่หลายครั้ง

จนเมื่อปี 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพเรือใหม่ และเปลี่ยนชื่อจากสถานีทหารเรือกรุงเทพเป็นฐานทัพเรือกรุงเทพ จนถึง ทุกวันนี้

ใกล้ๆ กันมีพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี๋ย) ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ ลำดับราชสกุลวงศ์พระองค์ที่ 28 ในรัชกาลที่ 5 ถือเป็นองค์บิดาแห่งกองทัพเรือไทย เป็นเจ้านายพระองค์แรก ที่สำเร็จวิชาการทหารเรือ จากประเทศอังกฤษ โดยทรงฝึกทหารเรือไทยให้เดินเรือทะเลใต้ ทำการรบทางเรือได้อย่างชาวต่างชาติ เป็นผู้บังคับการเรือได้

โดยไม่ต้องว่าจ้างกัปตันต่างชาติ จนกองทัพเรือไทยมีความทันสมัยเจริญก้าวหน้าเทียบเท่านานาอารยประเทศ แวะกราบสักการะกรมหลวงชุมพรฯ ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

แหล่งที่มา   นสพ. M2F วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 55 (119)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น