วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ก้าวย่าง...

เวลาที่คนเราจะลดน้ำหนัก เราต้องเอาพลังงานเข้าร่างกายให้น้อยกว่าพลังงานที่ใช้ออกไป น้ำหนักถึงจะลดลง

เวลาที่เราจะสร้างเนื้อสร้างตัว เราต้องใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายได้ เราถึงจะมีเงินออม

เวลาที่บริษัทจะมีการเติบโต มีกำไรที่เพิ่มขึ้น รายได้ของบริษัทต้องเพิ่มขึ้นมากกว่ารายจ่าย กำไรถึงจะเติบโตขึ้น

ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่กินเลยน้ำหนักถึงจะลดลง เพียงแต่ต้องกินให้น้อยลง กินอย่างพอดี เพราะการไม่กินอาหารเลยนั้น เสียสุขภาพและเป็นผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว

ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่ใช้เงินเลยเราถึงจะสร้างตัวได้ เพียงแต่ต้องใช้เงินอย่างสมเหตุสมผล รู้คุณค่าของเงิน เพราะการไม่ใช้เงินเลยแม้แต่เรื่องที่จำเป็น คือการเบียดเบียนตนเองในระยะยาว

ไม่ได้หมายความว่าบริษัทต้องไม่มีรายจ่ายเลย ไม่ต้องจ่ายเงินออกไปเพื่อลงทุนในเรื่องต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายกำลังการผลิต เพียงแต่เงินที่จ่ายของไปต้องคุ้มค่า ซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าที่ขายแล้วได้กำไรคุ้มค่า จ่ายลงทุนไปเพื่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าได้ เหมือนการเดินที่จะต้องออกแรงดันไปข้างหลังก่อนเพื่อเป็นแรงส่งไปข้างหน้า หลายครั้งอาจจะต้องถอย 1 ก้าวก่อนเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าอีกหลายก้าว แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยมีแต่อยู่กับที่แน่นอน

แหล่งที่มา    Facebook : Thailand Investment Forum

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น