วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

หลังจากที่มีประกาศแถลงการณ์สมเด็จพระสังฆราชฯ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2556 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้น ทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20

ล่าสุดนายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศนาแห่งชาติ ได้เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ จึงขอแนะนำให้รู้จักกับวัดปากน้ำภาษีเจริญพอสังเขป

วัดปากน้ำ เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง ที่ตั้งของวัดมีลักษณะเป็นเกาะรูปสี่เหลี่ยมมีน้ำล้อมอยู่ทุกด้าน เคยมีปรากฎชื่อวัดสมุทธารามในแผนที่กรุงเทพฯ  พ.ศ. 2453 และ พ.ศ. 2474 แต่คนนิยมเรียกวัดปากน้ำมากกว่า

ภายในวัดปากน้ำมีหอสังเวชนีย์มงคลเทพนิรมิต หรือหอหลวงพ่อ เป็นที่ประดิษฐานสังขารหลวงพ่อสด จนทลโร มีพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมผสมทรงกลมฐาน 9 ชั้น พุทธศิลป์ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนาและศิลปะรัตนโกสินทร์ ได้รับต้นแบบมาจากเจดีย์วัดโลกโมฬี จ.เชียงใหม่

พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน  ลงรักปิดทองศิลปะอยุธยา พระพักตร์ผุดผ่องด้วยพุทธลักษณะคล้ายพระมงคลบพิตรในวิหารมงคลบพิตร  จ.พระนครศรีอยุธยา

แหล่งที่มา    นสพ. M2F วันพุธที่ 4 ธ.ค. 56 (530)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น